شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

والبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,345 0.04
قیمت پایانی: 18,736 3.19

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21.018 میلیون پایانی 18,736 617.00
بیشترین 393.757 میلیارد کمترین 18,386
حجم 21.062 میلیون دفعات 4,644
حد قیمت 18,386 - 20,320 ارزش 394.606 میلیارد
حجم مبنا 2.433 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
1,770 تعداد خریدار 8
14.978 میلیون حجم خرید 6.041 میلیون
1,984 تعداد فروشنده 4
17.973 میلیون حجم فروش 3.046 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 53,826 19,340 19,388 4,329 1
1 2,000 19,303 19,389 12,409 1
1 440 19,302 19,395 100 1
2 700 15,365 18,650 400 1
1 650 15,001 18,689 300 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 203
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 671
سود نقدی 270
درصد توزیع 40.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 135.25 % رتبه 63
6 ماهه 273 % رتبه 57
9 ماهه 496.62 % رتبه 55
1 ساله 698.59 % رتبه 62
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
92.896 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 33.43

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 19,353 1.13 14.433 میلیون 4,319
1399/03/4 19,575 0.00 49.593 میلیون 9,101
1399/03/3 19,575 4.75 49.593 میلیون 9,101
1399/03/1 20,550 0.00 64.935 میلیون 10,112
1399/02/31 20,550 4.85 64.935 میلیون 10,112
1399/02/30 19,599 5.00 5.369 میلیون 957
1399/02/29 18,666 5.00 5.374 میلیون 788
1399/02/28 17,778 4.88 39.399 میلیون 4,483
1399/02/27 16,951 4.99 20.134 میلیون 2,689
1399/02/25 16,145 0.00 20.655 میلیون 7,102
1399/02/24 16,145 0.17 20.655 میلیون 7,102
1399/02/23 16,173 4.60 17.495 میلیون 4,145
1399/02/22 16,952 4.76 24.85 میلیون 6,703
1399/02/21 17,800 2.44 23.779 میلیون 8,006
1399/02/20 18,245 4.84 19.085 میلیون 4,239
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی