شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلاسکوکار

پلاسک | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,676 5.00
قیمت پایانی: 8,508 2.97

مشخصات

شرکت

نام شرکت : کارخانجات پلاسکوکار سایپا سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : info@plascokarsaipa.com وب سایت : http://www.plascokar.com

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 66630250-2

تهران،بزرگراه فتح(ابتدای جاده قدیم کرج)، کیلومتر 19 مجتمع صنعتی سازه گستر (کفش ملی سابق) چهار راه اول (بوستان) ساختمان سیکو
دورنگار :

(021) 66692855

کارخانه
تلفن :

(021) 66690025-6

تهران ،کیلومتر4 جاده قدیم کرج ،جنب شرکت ساسان
دورنگار :

(021) 66692855

دفتر امور سهام
تلفن :

(021) 22262182

تهران ،خیابان شریعتی،خیابان وحید دستگردی(ظفر)،بین خیابان شمس تبریزی و نفت ،پلاک162، طبقه اول
دورنگار :

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
پلاسکوکار پلاسک3 سهام بورس بازار معاملات جبرانی تابلو فهرست اولیه Y1 IRO1PLKK0003 IRO1PLKK0002
پلاسکوکار پلاسک سهام بورس بازار معاملات اصلی تابلو فهرست اولیه N2 IRO1PLKK0001 IRO1PLKK0002
پلاسکوکار پلاسک2 سهام بورس بازار معاملات آد-لات تابلو فهرست اولیه O1 IRO1PLKK0002 IRO1PLKK0002
پلاسکوکار پلاسک4 سهام بورس بازار معاملات بلوکی تابلو فهرست اولیه B1 IRO1PLKK0004 IRO1PLKK0002

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/11/30
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - علی شفیعی - -
رییس هیات مدیره بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) امیررضا نخعی - 55875432
نایب رییس هیات مدیره مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا محمد عظیمی کارشناسی ارشد 321511646
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی خاص) فریبرز رستم زاده کارشناسی ارشد 1650325134
عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) علی شفیعی - -
عضو هیات مدیره سایپا محمد میوه چی - 55938841
سال 1398 | تاریخ : 1398/08/20
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - علی شفیعی - -
رییس هیات مدیره بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) امیررضا نخعی - 55875432
نایب رییس هیات مدیره سایپا منوچهر مرادی کارشناسی ارشد 46768653
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی خاص) فریبرز رستم زاده کارشناسی ارشد 1650325134
عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) علی شفیعی - -
عضو هیات مدیره مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا ابراهیم قلی پور کارشناسی ارشد 1638428050
سال 1398 | تاریخ : 1398/07/10
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - علی شفیعی - -
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی خاص) فریبرز رستم زاده کارشناسی ارشد 1650325134
نایب رییس هیات مدیره سایپا منوچهر مرادی کارشناسی ارشد 46768653
عضو هیات مدیره بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) سهیل حسین پور برخوردار کارشناسی ارشد 68770901
عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) علی شفیعی - -
عضو هیات مدیره مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا ابراهیم قلی پور کارشناسی ارشد 1638428050
سال 1398 | تاریخ : 1398/04/17
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - علی شفیعی - -
رییس هیات مدیره بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) سهیل حسین پور برخوردار کارشناسی ارشد 68770901
نایب رییس هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) علی شفیعی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی خاص) فریبرز رستم زاده کارشناسی ارشد 1650325134
عضو هیات مدیره سایپا منوچهر مرادی کارشناسی ارشد 46768653
عضو هیات مدیره مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا یوسف ندیلی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 55451543
سال 1398 | تاریخ : 1398/03/8
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - علی شفیعی - -
رییس هیات مدیره بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) سهیل حسین پور برخوردار کارشناسی ارشد 68770901
نایب رییس هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) علی شفیعی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی خاص) غلامعباس ساریخانی کارشناسی ارشد 3933117380
عضو هیات مدیره سایپا منوچهر مرادی دکتری 46768653
عضو هیات مدیره مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا یوسف ندیلی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 55451543
سال 1397 | تاریخ : 1397/11/17
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - علی شفیعی - -
رییس هیات مدیره سایپا ابراهیم آقاپور کارشناسی ارشد 57139873
نایب رییس هیات مدیره مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا یوسف ندیلی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 55451543
عضو هیات مدیره بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) سهیل حسین پور برخوردار کارشناسی ارشد 68770901
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی خاص) غلامعباس ساریخانی کارشناسی ارشد 3933117380
عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) علی شفیعی - -
سال 1397 | تاریخ : 1397/05/24
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - عطالله امینی - -
رییس هیات مدیره سایپا ابراهیم آقاپور کارشناسی ارشد 57139873
نایب رییس هیات مدیره مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا یوسف ندیلی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 55451543
عضو هیات مدیره بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) سهیل حسین پور برخوردار کارشناسی ارشد 68770901
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی خاص) غلامعباس ساریخانی کارشناسی ارشد 3933117380
عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) عطالله امینی - -
سال 1397 | تاریخ : 1397/03/2
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - عطالله امینی - -
رییس هیات مدیره سایپا ابراهیم آقاپور کارشناسی ارشد 57139873
نایب رییس هیات مدیره مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا یوسف ندیلی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 55451543
عضو هیات مدیره بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) سهیل حسین پور برخوردار کارشناسی ارشد 68770901
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی خاص) غلامعباس ساریخانی کارشناسی ارشد 3933117380
عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) عطالله امینی - -
سال 1396 | تاریخ : 1396/09/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محسن قاسم جهرودی - -
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی خاص) اعلام نشده اعلام نشده - -
نایب رییس هیات مدیره سایپا ابراهیم آقاپور کارشناسی ارشد 57139873
عضو هیات مدیره بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) حسن بقائی کارشناسی -
عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) عطالله امینی - -
عضو هیات مدیره مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا یوسف ندیلی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 55451543
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی