شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلاسکوکار

پلاسک | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,933 5.00
قیمت پایانی: 8,834 3.83

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

4.37 میلیارد 24.43 میلیارد 164.51 میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

2.52 - میلیارد 17.35 - میلیارد 54.05 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

102 میلیون 617 میلیون 617 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

2.42 - میلیارد 16.74 - میلیارد 53.43 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

475 - میلیون 20.95 - میلیارد 3.76 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- 1.06 - میلیارد 522 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

475 - میلیون 22.01 - میلیارد 4.28 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1.48 میلیارد 14.32 - میلیارد 106.8 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

- 245.79 میلیارد 51.76 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

4.65 - میلیارد 216.13 - میلیارد 137.27 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

4.65 - میلیارد 29.66 میلیارد 85.51 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

3.17 - میلیارد 15.35 میلیارد 21.3 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

29.63 میلیارد 7.94 میلیارد 7.94 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 6.34 میلیارد 396 میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال

26.46 میلیارد 29.63 میلیارد 29.63 میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

228 میلیون - -

تامین مالی توسط سهامداران

3.5 میلیارد - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

228 میلیون - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی