شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلاسکوکار

پلاسک | سهام - بورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید محصولات پلاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,120 4.90
قیمت پایانی: 9,590 0.00

آخرین معامله

10:38
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,037 پایانی 9,590 0.00
بیشترین 55.057 میلیون کمترین 9,120
حجم 6,037 دفعات 2
حد قیمت 9,120 - 10,060 ارزش 55.057 میلیون
حجم مبنا 5.208 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:38
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
6,037 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
6,037 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:38
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد550 خرید9,120 فروش9,120 تعداد10.228 میلیون دستور463
دستور0 تعداد- خرید- فروش9,130 تعداد13,900 دستور4
دستور0 تعداد- خرید- فروش9,140 تعداد450 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش9,160 تعداد3,500 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش9,180 تعداد2,924 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -173
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -6
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.07 % رتبه 328
6 ماهه 38.97 % رتبه 246
9 ماهه 112.92 % رتبه 253
1 ساله 143.96 % رتبه 241
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.765 هزار میلیارد

ارزش بازار

24.59

P/B

% 40.13

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 9,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,037 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 9,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 46,503 دفعات : 13
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 9,590 درصد تغییر : 0.10 حجم : 80,137 دفعات : 22
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 9,600 درصد تغییر : 0.62 حجم : 617,607 دفعات : 126
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 9,660 درصد تغییر : 1.33 حجم : 1.372 میلیون دفعات : 213
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 9,790 درصد تغییر : 0.10 حجم : 65,060 دفعات : 27
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 9,800 درصد تغییر : 0.10 حجم : 67,089 دفعات : 13
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 9,810 درصد تغییر : 0.10 حجم : 117,605 دفعات : 57
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 9,820 درصد تغییر : 0.10 حجم : 84,348 دفعات : 47
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,435 دفعات : 13
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17,012 دفعات : 15
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 0.81 حجم : 775,251 دفعات : 189
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 9,910 درصد تغییر : 0.40 حجم : 445,625 دفعات : 82
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 9,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 89,253 دفعات : 31
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 9,950 درصد تغییر : 0.10 حجم : 89,253 دفعات : 31
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : پکویر آخرین : - 14,540 حجم : 1.067 میلیون ارزش بازار : 4.978 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی