شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

وصنعت | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,090 3.90
قیمت پایانی: 10,977 2.84

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,750 پایانی 10,977 303.00
بیشترین 11,100 کمترین 10,400
حجم 21.754 میلیون دفعات 6,040
حد قیمت 10,141 - 11,207 ارزش 238.806 میلیارد
حجم مبنا 5.162 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
2,910 تعداد خریدار 1
21.744 میلیون حجم خرید 10,000
1,857 تعداد فروشنده 6
21.4 میلیون حجم فروش 354,137
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
32 127,493 11,090 11,090 74,664 16
1 2,500 11,089 11,095 350 2
3 11,500 11,088 11,096 21,000 2
2 2,037 11,087 11,097 50 1
3 11,554 11,085 11,098 20,000 2

EPS

سال مالی 1399/05/31
پیش بینی سود 664
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/05/31
سود واقعی 884
سود نقدی 440
درصد توزیع 49.77 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 130.9 % رتبه 50
6 ماهه 250.43 % رتبه 58
9 ماهه 257.12 % رتبه 69
1 ساله 434.25 % رتبه 70
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
49.397 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 10,977 0.00 21.754 میلیون 6,040
1399/03/13 10,977 5.09 21.754 میلیون 6,040
1399/03/12 10,445 0.00 49.815 میلیون 8,757
1399/03/11 10,445 2.70 49.815 میلیون 8,757
1399/03/10 10,170 5.00 7.1 میلیون 1,577
1399/03/8 9,686 0.00 31.405 میلیون 7,283
1399/03/7 9,686 1.70 31.405 میلیون 7,283
1399/03/6 9,524 4.12 22.532 میلیون 3,733
1399/03/4 9,933 0.00 47.225 میلیون 8,593
1399/03/3 9,933 3.49 47.225 میلیون 8,593
1399/03/1 10,292 0.00 71.41 میلیون 15,179
1399/02/31 10,292 2.63 71.41 میلیون 15,179
1399/02/30 10,570 3.60 34.965 میلیون 7,186
1399/02/29 10,965 0.50 59.402 میلیون 11,103
1399/02/28 10,910 5.00 5.64 میلیون 1,170
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 575.00 12,087 28.429 میلیون 80.794 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوصا 639.00 13,421 8.625 میلیون 35.327 هزار میلیارد 1399/03/14
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم 507.00 10,666 71.661 میلیون 132.275 هزار میلیارد 1399/03/14
وسکاب 320.00 6,737 57.375 میلیون 40.056 هزار میلیارد 1399/03/14
وبیمه 56.00 7,699 8.895 میلیون 15.6 هزار میلیارد 1399/03/14
پردیس 392.00 8,237 7.934 میلیون 10.296 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوسم 641.00 13,480 13.074 میلیون 60.561 هزار میلیارد 1399/03/14
وبهمن 622.00 13,070 5.249 میلیون 35.882 هزار میلیارد 1399/03/14
ونیکی 1,092 22,935 596,658 154.532 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی