شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

خموتور | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,199 1.85
قیمت پایانی: 12,068 2.90

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,808 پایانی 12,068 361.00
بیشترین 12,650 کمترین 11,808
حجم 10.956 میلیون دفعات 3,299
حد قیمت 11,808 - 13,050 ارزش 132.212 میلیارد
حجم مبنا 3.946 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
1,301 تعداد خریدار 1
10.948 میلیون حجم خرید 7,683
1,084 تعداد فروشنده -
10.956 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
15 33,586 12,200 12,200 65,454 12
5 14,369 12,199 12,210 12,108 2
1 50,000 12,120 12,227 220 1
1 3,200 12,100 12,228 85 1
2 1,600 12,060 12,230 14,080 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 122
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 259
سود نقدی 112
درصد توزیع 43.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 54.62 % رتبه 348
6 ماهه 117.21 % رتبه 288
9 ماهه 203.6 % رتبه 274
1 ساله 241.47 % رتبه 316
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.243 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 17.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 12,068 0.00 10.956 میلیون 3,299
1399/03/13 12,068 5.20 10.956 میلیون 3,299
1399/03/12 12,730 0.00 1.724 میلیون 675
1399/03/11 12,730 1.49 1.724 میلیون 675
1399/03/10 12,923 1.98 5.755 میلیون 1,878
1399/03/8 12,672 0.00 1.186 میلیون 268
1399/03/7 12,672 1.55 1.186 میلیون 268
1399/03/6 12,871 0.48 364,903 77
1399/03/4 12,933 0.00 749,844 279
1399/03/3 12,933 0.98 749,844 279
1399/02/31 13,061 4.20 3.887 میلیون 1,007
1399/02/30 13,634 2.01 11.276 میلیون 3,112
1399/02/29 13,914 3.87 15.53 میلیون 2,993
1399/02/28 14,474 0.74 504,845 143
1399/02/27 14,582 0.57 385,148 164
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 536.00 10,191 3.888 میلیون 56.637 هزار میلیارد 1399/03/13
خپویش 5,168 108,531 55,988 10.394 هزار میلیارد 1399/03/14
ورنا 402.00 8,540 91.654 میلیون 66.569 هزار میلیارد 1399/03/14
خمحور 1,265 26,582 1.675 میلیون 11.072 هزار میلیارد 1399/03/14
خاهن 1,202 22,839 65.975 میلیون 62.739 هزار میلیارد 1399/03/14
خریخت 105.00 6,059 27.694 میلیون 9.526 هزار میلیارد 1399/03/14
خلنت 441.00 84,164 338,267 7.576 هزار میلیارد 1399/03/14
خمهر 494.00 10,389 27.121 میلیون 19.115 هزار میلیارد 1399/03/14
خنصیر 397.00 23,400 4.475 میلیون 4.875 هزار میلیارد 1399/03/14
خکمک 921.00 19,358 4.481 میلیون 6.157 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی