شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پترول | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,016 0.00
قیمت پایانی: 4,046 0.00

مشخصات

شرکت

نام شرکت : گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : info@iipg.ir وب سایت : http://www.iipg.ir

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 88645430-31

تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نبش کوچه ناصری - برج کیان- پ2551 -ط 11- واحد 3
دورنگار :

(021) 88645425

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول4 سهام فرابورس بازار معاملات بلوکی تابلو فرعی Z4 IRO3IPTZ0004 IRO3IPTZ0009
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول سهام فرابورس بازار معاملات اصلی تابلو فرعی Z1 IRO3IPTZ0001 IRO3IPTZ0009
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول3 سهام فرابورس بازار معاملات جبرانی تابلو فرعی Z3 IRO3IPTZ0003 IRO3IPTZ0009
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول2 سهام فرابورس بازار معاملات آد-لات تابلو فرعی K2 IRO3IPTZ0002 IRO3IPTZ0009
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول سهام بورس بازار معاملات اصلی تابلو فهرست اولیه N2 IRO1IPTR0001 IRO1IPTR0001
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول3 سهام بورس بازار معاملات جبرانی تابلو فهرست اولیه Y1 IRO1IPTR0003 IRO1IPTR0001
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول2 سهام بورس بازار معاملات آد-لات تابلو فهرست اولیه O1 IRO1IPTR0002 IRO1IPTR0001
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول4 سهام بورس بازار معاملات بلوکی تابلو فهرست اولیه B1 IRO1IPTR0004 IRO1IPTR0001
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول3 سهام فرابورس بازار معاملات جبرانی تابو فهرست مشروط P3 IRO7IPTP0003 IRO7IPTP0007
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول4 سهام فرابورس بازار معاملات بلوکی تابو فهرست مشروط P4 IRO7IPTP0004 IRO7IPTP0007
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول2 سهام فرابورس بازار معاملات آد-لات تابو فهرست مشروط P2 IRO7IPTP0002 IRO7IPTP0007
گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول سهام فرابورس بازار معاملات اصلی تابو فهرست مشروط P1 IRO7IPTP0001 IRO7IPTP0007

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/11/13
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - رسول اشرف زاده برنج آباد - -
رییس هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سید ابوالحسن سید خاموشی کارشناسی 41574400
نایب رییس هیات مدیره پتروشیمی بندرامام رسول اشرف زاده برنج آباد - -
عضو هیات مدیره پتروشیمی هنگام وحید بهرام نیا لیسانس 3621268707
عضو هیات مدیره کود شیمیایی اوره هرمز سید جواد احمدی نژاد - 793493072
عضو هیات مدیره پتروشیمی کارون اباذر شعبانیان - 2279333872
سال 1397 | تاریخ : 1397/12/4
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - رسول اشرف زاده برنج آباد - -
رییس هیات مدیره پتروشیمی مبین ابوالحسن خاموشی - -
نایب رییس هیات مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) رسول اشرف زاده برنج آباد - -
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی وحید بهرام نیا لیسانس 3621268707
عضو هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان محمدعلی اکبری دکتری 2268857573
عضو هیات مدیره پتروشیمی بندرامام سید جواد احمدی نژاد - 793493072
سال 1397 | تاریخ : 1397/09/3
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - رسول اشرف زاده برنج آباد - -
رییس هیات مدیره پتروشیمی مبین ابوالحسن خاموشی - -
نایب رییس هیات مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) رسول اشرف زاده برنج آباد - -
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی وحید بهرام نیا لیسانس 3621268707
عضو هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان محمدعلی اکبری دکتری 2268857573
عضو هیات مدیره پتروشیمی بندرامام سید جواد احمدی نژاد - 793493072
سال 1397 | تاریخ : 1397/05/6
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - رسول اشرف زاده برنج آباد - -
رییس هیات مدیره پتروشیمی مبین ابوالحسن خاموشی - -
نایب رییس هیات مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) رسول اشرف زاده برنج آباد - -
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی وحید بهرام نیا لیسانس 3621268707
عضو هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان سعید شیرزادی - 3873425981
عضو هیات مدیره پتروشیمی بندرامام سید جواد احمدی نژاد - 793493072
سال 1397 | تاریخ : 1397/04/12
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - رسول اشرف زاده برنج آباد - -
رییس هیات مدیره پتروشیمی مبین ابوالحسن خاموشی - -
نایب رییس هیات مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) رسول اشرف زاده برنج آباد - -
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی هادی علیرضایی - -
عضو هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان سعید شیرزادی - 3873425981
عضو هیات مدیره پتروشیمی بندرامام بهرام کلانتری فوق لیسانس مدیریت مالی 2750570018
سال 1397 | تاریخ : 1397/02/16
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ابوالحسن خاموشی - -
رییس هیات مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) رسول اشرف زاده برنج آباد - -
نایب رییس هیات مدیره پتروشیمی مبین ابوالحسن خاموشی - -
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی هادی علیرضایی - -
عضو هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان سعید شیرزادی - 3873425981
عضو هیات مدیره پتروشیمی بندرامام بهرام کلانتری فوق لیسانس مدیریت مالی 2750570018
سال 1395 | تاریخ : 1395/11/10
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ابوالحسن خاموشی - -
رییس هیات مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) رسول اشرف زاده برنج آباد - -
نایب رییس هیات مدیره پتروشیمی مبین ابوالحسن خاموشی - -
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی هادی علیرضایی - -
عضو هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان امیر حمزه مالمیر دکترا 3930989876
عضو هیات مدیره پتروشیمی بندرامام بهرام کلانتری فوق لیسانس مدیریت مالی 2750570018
سال 1395 | تاریخ : 1395/06/8
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ابوالحسن خاموشی - -
رییس هیات مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) رسول اشرف زاده برنج آباد - -
نایب رییس هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان وحید باقری خیرآبادی - 1465315497
عضو هیات مدیره پتروشیمی مبین مریم لطفی دکترا 73307513
عضو هیات مدیره عملیات غیر صنعتی پازارگاد بهرام کلانتری فوق لیسانس مدیریت مالی 2750570018
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی هادی علیرضایی - -
عضو هیات مدیره پتروشیمی بندرامام امیر حمزه مالمیر دکترا 3930989876
عضو هیات مدیره بین المللی فراساحل پتروبینا کیش ابوالحسن خاموشی - -
سال 1394 | تاریخ : 1394/08/10
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ابوالحسن خاموشی - -
رییس هیات مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) عادل نژاد سلیم فوق لیسانس مهندسی شیمی 1465623876
نایب رییس هیات مدیره پتروشیمی مبین مصطفی امیدقایمی - -
عضو هیات مدیره عملیات غیر صنعتی پازارگاد بهرام کلانتری فوق لیسانس مدیریت مالی 2750570018
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی عبدالحمید امامی کارشناسی ارشد 47134186
عضو هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان عباس کفاش تهرانی کارشناسی 32847602
عضو هیات مدیره پتروشیمی بندرامام رسول اشرف زاده برنج آباد - -
عضو هیات مدیره بین المللی فراساحل پتروبینا کیش ابوالحسن خاموشی - -
سال 1394 | تاریخ : 1394/01/23
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ابوالحسن خاموشی - -
رییس هیات مدیره پتروشیمی مبین عادل نژاد سلیم فوق لیسانس مهندسی شیمی 1465623876
نایب رییس هیات مدیره طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی مهدی شریفی نیک نفس - -
عضو هیات مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) مصطفی امیدقایمی - -
عضو هیات مدیره توسعه پتروشیمی هزاره سوم (سهامی خاص) ابوالحسن خاموشی - -
عضو هیات مدیره عملیات غیر صنعتی پازارگاد بهرام کلانتری فوق لیسانس مدیریت مالی 2750570018
عضو هیات مدیره آپادانا پترو بازرگان علی اصغر یامی کارشناسی حسابداری 4269419105
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی عبدالحمید امامی کارشناسی ارشد 47134186
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی