شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پترول | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,822 0.00
قیمت پایانی: 4,593 0.00

گردش وجوه نقد

1398/05/10
سال مالی 1398/02/31 12 ماهه
1398/05/10
سال مالی 1398/02/31 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

7.531 هزار میلیارد 7.531 هزار میلیارد 6.84 میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

5.68 - میلیارد 5.68 - میلیارد -

سود سهام پرداختی

151.03 - میلیارد 151.03 - میلیارد 45.52 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1.43 - هزار میلیارد 1.43 - هزار میلیارد 19.13 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

198.34 میلیارد 198.34 میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1.389 - هزار میلیارد 1.389 - هزار میلیارد 64.64 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

46.62 - میلیارد 46.62 - میلیارد -

فروش دارایی ثابت مشهود

1.35 میلیارد 1.35 میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود

4.465 - هزار میلیارد 4.465 - هزار میلیارد 765 - میلیون

خرید دارایی های نامشهود

7.08 - میلیارد 7.08 - میلیارد -

تسهیلات اعطایی به اشخاص

- - 2.875 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

4.471 - هزار میلیارد 4.471 - هزار میلیارد 765 - میلیون

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1.625 هزار میلیارد 1.625 هزار میلیارد 58.57 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1000 میلیارد 1000 میلیارد 500 میلیارد

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی

749.26 میلیارد 749.26 میلیارد -

باز پرداخت تسهیلات مالی

4.588 - هزار میلیارد 4.588 - هزار میلیارد 253.02 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

838.39 میلیارد 838.39 میلیارد -

دریافت وجوه بابت تامین مالی

650 میلیارد 650 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1.35 - هزار میلیارد 1.35 - هزار میلیارد 246.98 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

275.25 میلیارد 275.25 میلیارد 188.42 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1.689 هزار میلیارد 1.689 هزار میلیارد 862.44 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1.965 هزار میلیارد 1.965 هزار میلیارد 1.051 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

29.584 هزار میلیارد 29.584 هزار میلیارد -

تغییرات نرخ ارز

8 - میلیون - -

سایر دریافت و پرداختها

- - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

5.08 میلیارد - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

- - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

- - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

- - -

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

- - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی