شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پترول | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 7,700 0.00
قیمت پایانی: 7,722 0.00

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,700 پایانی 7,722 0.00
بیشترین 7,700 کمترین 7,700
حجم 6.493 میلیون دفعات 761
حد قیمت 7,429 - 8,209 ارزش 49.99 میلیارد
حجم مبنا 8 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
10 153,250 7,777 7,777 169,842 14
6 66,950 7,750 7,786 1,000 1
4 41,200 7,738 7,796 100,000 1
4 12,460 7,737 7,797 248,773 8
1 2,020 7,730 7,799 1,000 1

EPS

سال مالی 1399/02/31
پیش بینی سود 399
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/02/31
سود واقعی 256
سود نقدی 150
درصد توزیع 58.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 98.8 % رتبه 17
6 ماهه 232.58 % رتبه 16
9 ماهه 205.31 % رتبه 20
1 ساله 334.04 % رتبه 16
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
154.44 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.41

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 7,819 0.00 98.493 میلیون 13,076
1399/03/4 7,819 7.51 98.493 میلیون 13,076
1399/03/3 8,454 0.00 45.722 میلیون 8,261
1399/03/1 8,454 4.58 45.722 میلیون 8,261
1399/02/31 8,860 2.00 149.511 میلیون 27,151
1399/02/30 9,041 1.60 163.042 میلیون 25,018
1399/02/29 8,899 4.89 138.57 میلیون 14,499
1399/02/28 9,356 4.03 33.328 میلیون 5,445
1399/02/27 9,749 0.00 275.554 میلیون 38,060
1399/02/25 9,749 1.62 275.554 میلیون 38,060
1399/02/24 9,909 3.69 196.952 میلیون 28,779
1399/02/23 10,289 4.86 303.023 میلیون 29,609
1399/02/22 9,812 10.06 260.148 میلیون 16,367
1399/02/21 8,915 0.00 217.537 میلیون 28,701
1399/02/20 8,915 0.00 217.537 میلیون 28,701
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 670.00 24,990 4.322 میلیون 194.27 هزار میلیارد 1399/03/7
شپاکسا 1,044 34,999 1.995 میلیون 36.934 هزار میلیارد 1399/03/7
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,904 78,500 243,710 31.944 هزار میلیارد 1399/03/7
شپدیس 2,871 60,301 972,255 353.124 هزار میلیارد 1399/03/7
تاپیکو 408.00 8,575 43.16 میلیون 695.44 هزار میلیارد 1399/03/7
پارسان 745.00 15,645 43.047 میلیون 633.461 هزار میلیارد 1399/03/7
فارس 651.00 14,380 21.999 میلیون 1989.197 هزار میلیارد 1399/03/7
شکربن 232.00 82,900 1.121 میلیون 20.751 هزار میلیارد 1399/03/7
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی