شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرابورس ایران

فرابورس | سهام - پایه فرابورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 10,595 4.99
قیمت پایانی: 122,390 1,112.86

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/02/21
تعداد:254
حجم:1.948 میلیون
ارزش:20.639 میلیارد
اولین:10,595
کمترین:10,595
بیشترین:10,595
قیمت:10,595
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:122,390
تغییر:47,090.00
درصد تغییر:62.54
1398/12/24
تعداد:254
حجم:1.948 میلیون
ارزش:20.639 میلیارد
اولین:10,595
کمترین:10,595
بیشترین:10,595
قیمت:10,595
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:75,300
تغییر:16,180.00
درصد تغییر:17.69
1398/12/14
تعداد:254
حجم:1.948 میلیون
ارزش:20.639 میلیارد
اولین:10,595
کمترین:10,595
بیشترین:10,595
قیمت:10,595
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:91,480
تغییر:16,000.00
درصد تغییر:21.20
1398/12/12
تعداد:254
حجم:1.948 میلیون
ارزش:20.639 میلیارد
اولین:10,595
کمترین:10,595
بیشترین:10,595
قیمت:10,595
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:75,480
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی