شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرابورس ایران

فرابورس | سهام - پایه فرابورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 10,595 4.99
قیمت پایانی: 122,390 1,112.86

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

بورس

5,148 108,125 5.875 میلیون 632.756 میلیارد 215.4 هزار میلیارد سهام 1399/03/13

کبورس

10,663 98,944 200,000 19.789 میلیارد 213.882 هزار میلیارد سهام 1399/03/7

نبورس

5,075 96,428 10,000 964.28 میلیون 202.88 هزار میلیارد سهام 1399/03/12

بورس

- 108,125 5.875 میلیون 632.76 میلیارد 134.625 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سپرده

- 2,700 22.5 میلیون 60.75 میلیارد 4.05 هزار میلیارد سهام 1399/02/16

امید

283.00 9,250 25.893 میلیون 235.675 میلیارد 63.714 هزار میلیارد سهام 1399/03/12

تنوین

503.00 10,571 8.744 میلیون 92.436 میلیارد 95.139 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

لوتوس

694.00 14,587 5.965 میلیون 86.689 میلیارد 87.192 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

نکالا

362.00 72,255 14 1.012 میلیون 133.721 هزار میلیارد سهام 1399/01/31

کالا

2,473 80,481 4.764 میلیون 383.589 میلیارد 149.763 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

اکالا

3,743 71,120 70 4.978 میلیون 139.245 هزار میلیارد سهام 1399/03/10

تکالا

9.00 87,999 1.711 میلیون 150.582 میلیارد 163.676 هزار میلیارد سهام 1399/02/31

فرابورس

5,369 112,761 4.141 میلیون 466.92 میلیارد 157.865 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سپرده

- - - - 4.05 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

تماوند

- 1,000 600 میلیون 600 میلیارد 2 هزار میلیارد سهام 1398/11/2

تملت

604.00 12,695 18.272 میلیون 231.8 میلیارد 88.802 هزار میلیارد سهام 1399/03/14
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی