شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

کرازی | سهام - بورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید شیشه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,906 5.00
قیمت پایانی: 17,572 3.04

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,300 پایانی 17,572 518.00
بیشترین 17,906 کمترین 16,900
حجم 21.309 میلیون دفعات 4,184
حد قیمت 16,202 - 17,906 ارزش 374.43 میلیارد
حجم مبنا 3.127 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
1,866 تعداد خریدار 10
20.735 میلیون حجم خرید 573,994
1,130 تعداد فروشنده 1
20.959 میلیون حجم فروش 350,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
245 1.893 میلیون 17,906 17,906 252 1
2 483 17,905 - - 0
1 100 17,904 - - 0
13 44,576 17,900 - - 0
1 100 17,899 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 5,129
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 449
سود نقدی 180
درصد توزیع 40.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 127.44 % رتبه 145
6 ماهه 186.63 % رتبه 212
9 ماهه 353.99 % رتبه 204
1 ساله 713.13 % رتبه 199
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.086 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 42.01

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 17,493 2.57 17.27 میلیون 3,675
1399/01/10 17,054 4.84 47.604 میلیون 6,343
1399/01/9 16,267 1.40 55.726 میلیون 11,615
1399/01/6 16,043 1.10 15.637 میلیون 5,282
1399/01/5 15,868 3.21 8.043 میلیون 1,982
1398/12/29 15,374 0.00 8.233 میلیون 1,594
1398/12/28 15,374 4.66 8.233 میلیون 1,594
1398/12/27 14,689 3.55 22.108 میلیون 3,495
1398/12/26 14,185 4.06 10.194 میلیون 2,741
1398/12/25 14,785 1.04 680,839 185
1398/12/24 14,940 2.13 1.491 میلیون 454
1398/12/22 15,265 0.00 13.887 میلیون 2,431
1398/12/21 15,265 4.61 13.887 میلیون 2,431
1398/12/20 14,592 4.67 14.545 میلیون 2,269
1398/12/19 15,306 3.77 2.639 میلیون 660
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 862.00 31,390 17.394 میلیون 17.405 هزار میلیارد 1399/01/11
کخاک 2,325 50,790 677,469 24.809 هزار میلیارد 1399/01/11
کفپارس 7,685 146,019 2.211 میلیون 14.713 هزار میلیارد 1399/01/11
کسرام 5,950 124,968 490,570 7.498 هزار میلیارد 1399/01/11
کفرا 2,637 55,394 1.564 میلیون 20.001 هزار میلیارد 1399/01/11
کساپا 1,136 23,860 2.204 میلیون 5.466 هزار میلیارد 1399/01/11
کاذر 1,585 33,299 1.551 میلیون 14.908 هزار میلیارد 1399/01/11
کپشیر 1,954 41,041 769,042 5.996 هزار میلیارد 1399/01/11
کگاز 1,964 59,000 5.507 میلیون 26.483 هزار میلیارد 1399/01/11
کهمدا 131.00 24,055 6.206 میلیون 27.76 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی