شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 112,970 1.22
قیمت پایانی: 114,250 2.37

افزایش سرمایه

1398/04/03

50% افزایش

سرمایه قبلی : 400 میلیارد آورده : 200 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1398/06/14
سرمایه جدید : 600 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 200 میلیارد صرف سهام : -

1395/05/13

33% افزایش

سرمایه قبلی : 300 میلیارد آورده : 100 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/07/27
سرمایه جدید : 400 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/03/27
تغییر سرمایه : 100 میلیارد صرف سهام : -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی