شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه

آخرین قیمت: 99,050 1.42
قیمت پایانی: 98,816 1.65

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 100,299 پایانی 98,816 1,662.00
بیشترین 100,299 کمترین 97,999
حجم 2.414 میلیون دفعات 2,977
حد قیمت 95,455 - 105,501 ارزش 238.585 میلیارد
حجم مبنا 553,354 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
1,156 تعداد خریدار 6
1.682 میلیون حجم خرید 732,137
1,009 تعداد فروشنده 3
2.322 میلیون حجم فروش 92,431
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
12 3,474 99,048 99,048 4,180 5
6 1,163 99,000 99,050 8,125 1
3 1,496 98,984 99,150 1,000 1
2 141 98,983 99,300 730 4
1 55 98,980 99,399 3,000 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 6,588
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,398
سود نقدی 1,635
درصد توزیع 68.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 67.33 % رتبه 187
6 ماهه 207.24 % رتبه 200
9 ماهه 356.93 % رتبه 199
1 ساله 845.45 % رتبه 208
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
59.29 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 20.74

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 98,816 0.00 2.414 میلیون 2,977
1399/03/13 98,816 0.45 2.414 میلیون 2,977
1399/03/12 98,378 0.00 2.068 میلیون 2,087
1399/03/11 98,378 4.09 2.068 میلیون 2,087
1399/03/10 94,510 4.60 1.704 میلیون 1,474
1399/03/8 90,358 0.00 1.977 میلیون 2,211
1399/03/7 90,358 2.85 1.977 میلیون 2,211
1399/03/6 93,009 5.00 650,270 724
1399/03/4 97,904 0.00 3.769 میلیون 3,735
1399/03/3 97,904 2.78 3.769 میلیون 3,735
1399/03/1 95,253 0.00 591,957 395
1399/02/31 95,253 4.64 591,957 395
1399/02/30 91,033 2.82 359,817 253
1399/02/29 88,539 2.86 364,650 282
1399/02/28 86,081 4.94 1.901 میلیون 965
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 5,670 128,434 718,893 57.826 هزار میلیارد 1399/03/14
دسبحان 272.00 22,965 3.082 میلیون 30.505 هزار میلیارد 1399/03/14
وپخش 7,308 153,474 701,377 127.054 هزار میلیارد 1399/03/14
دزهراوی 1,125 23,636 7.801 میلیون 58.671 هزار میلیارد 1399/03/14
دسینا 1,415 47,200 2.479 میلیون 38.006 هزار میلیارد 1399/03/14
داسوه 516.00 27,400 1.336 میلیون 20.372 هزار میلیارد 1399/03/14
دفرا 972.00 29,490 775,026 20.229 هزار میلیارد 1399/03/14
دکیمی 1,360 28,562 2.476 میلیون 16.144 هزار میلیارد 1399/03/14
درازک 546.00 63,000 1.741 میلیون 36.647 هزار میلیارد 1399/03/8
دکوثر 1,184 27,755 4.48 میلیون 14.793 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی