شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نوردوقطعات‌ فولادی‌

فنورد | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,800 0.32
قیمت پایانی: 53,724 0.18

آخرین معامله

12:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 53,620 پایانی 53,724 96.00
بیشترین 56,000 کمترین 52,201
حجم 132.666 دفعات 327
حد قیمت 50,947 - 56,309 ارزش 7.21 میلیارد
حجم مبنا 956.297 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:26
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 497 53,801 54,440 810 2
1 559 53,800 54,479 100 1
1 200 53,716 54,500 147 1
5 1,594 53,700 54,900 1,018 2
1 4 53,629 55,535 530 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,394
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -420
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.47 % رتبه 531
6 ماهه 116.92 % رتبه 530
9 ماهه 192.5 % رتبه 498
1 ساله 490.96 % رتبه 482
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.736 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.98

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 53,724 0.18 132,666 327
1399/01/19 53,628 0.12 289,614 441
1399/01/18 53,691 0.04 159,446 412
1399/01/17 53,670 1.20 230,106 348
1399/01/16 53,033 1.46 323,428 586
1399/01/11 52,268 0.11 66,328 207
1399/01/10 52,210 1.42 315,424 642
1399/01/9 51,479 2.15 647,697 634
1399/01/6 50,396 0.56 124,024 358
1399/01/5 50,678 0.75 154,382 299
1398/12/29 51,063 0.00 279,371 563
1398/12/28 51,063 1.38 279,371 563
1398/12/27 51,775 0.35 63,727 158
1398/12/26 51,959 0.57 127,075 252
1398/12/25 52,255 0.18 36,313 124
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 974.00 20,470 4.154 میلیون 13.481 هزار میلیارد 12:28
فخاس 121.00 25,250 734.763 226.305 هزار میلیارد 12:29
فسپا 1,174 24,673 4.807 میلیون 16.021 هزار میلیارد 12:29
فمراد 365.00 65,000 1.328 میلیون 3.227 هزار میلیارد 12:30
فخوز 550.00 14,490 11.092 میلیون 277.368 هزار میلیارد 12:29
فملی 277.00 7,700 107.084 میلیون 785.85 هزار میلیارد 12:29
فولاژ 602.00 12,655 9.879 میلیون 75.684 هزار میلیارد 12:29
فجر 1,586 33,322 1.535 میلیون 28.522 هزار میلیارد 12:29
فولاد 242.00 5,083 167.361 میلیون 1059.839 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 535.00 11,270 15.341 میلیون 29.086 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی