شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریل پردازسیر

حریل | سهام - فرابورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,818 1.22
قیمت پایانی: 3,752 0.53

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,818 پایانی 3,752 20.00
بیشترین 3,846 کمترین 3,625
حجم 45.196 میلیون دفعات 6,731
حد قیمت 3,584 - 3,960 ارزش 169.588 میلیارد
حجم مبنا 14.201 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
2,345 تعداد خریدار -
45.196 میلیون حجم خرید -
1,781 تعداد فروشنده 1
45.151 میلیون حجم فروش 44,820
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
98 535,793 3,817 3,817 682,005 40
2 18,985 3,816 3,818 2,882 3
1 510 3,814 3,819 792 1
1 3,000 3,812 3,820 45,194 4
2 3,000 3,810 3,821 30 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 2,299
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 114
سود نقدی 12
درصد توزیع 10.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 62.21 % رتبه 111
6 ماهه 83.64 % رتبه 85
9 ماهه 171.47 % رتبه 86
1 ساله 343.77 % رتبه 82
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.542 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 44.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 3,715 1.51 29.91 میلیون 4,610
1399/01/10 3,772 3.12 60.286 میلیون 9,873
1399/01/9 3,658 4.22 20.81 میلیون 2,977
1399/01/6 3,510 0.31 44.553 میلیون 6,986
1399/01/5 3,499 0.68 12.976 میلیون 3,082
1398/12/29 3,523 0.00 13.896 میلیون 2,707
1398/12/28 3,523 3.71 13.896 میلیون 2,707
1398/12/27 3,397 3.16 13.805 میلیون 2,858
1398/12/26 3,508 1.71 15.089 میلیون 2,506
1398/12/25 3,449 1.99 5.914 میلیون 783
1398/12/24 3,519 2.33 7.755 میلیون 1,595
1398/12/22 3,603 0.00 23.382 میلیون 4,244
1398/12/21 3,603 1.64 23.382 میلیون 4,244
1398/12/20 3,545 4.58 33.707 میلیون 4,347
1398/12/19 3,715 2.83 7.146 میلیون 1,500
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 509.00 14,140 5.715 میلیون 27.38 هزار میلیارد 1399/01/11
حپترو 431.00 31,990 736,720 6.266 هزار میلیارد 1399/01/11
حتوکا 932.00 19,890 6.183 میلیون 6.55 هزار میلیارد 1399/01/11
حفارس 251.00 5,510 29.813 میلیون 13.952 هزار میلیارد 1399/01/11
حکشتی 909.00 17,290 45.869 میلیون 284.73 هزار میلیارد 1399/01/11
حپارسا 1,393 29,254 485,034 7.056 هزار میلیارد 1399/01/11
حسینا 504.00 30,870 1.887 میلیون 15.322 هزار میلیارد 1399/01/11
توریل 787.00 16,541 3.904 میلیون 52.931 هزار میلیارد 1399/01/11
حسیر 283.00 8,407 6.53 میلیون 5.027 هزار میلیارد 1399/01/11
حخزر - 23,840 750.45 6.022 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی