شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آسان پرداخت پرشین

آپ | سهام - بورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,400 4.69
قیمت پایانی: 38,030 0.42

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,000 پایانی 38,030 160.00
بیشترین 39,500 کمترین 36,290
حجم 12.063 میلیون دفعات 6,701
حد قیمت 36,290 - 40,090 ارزش 458.801 میلیارد
حجم مبنا 1.253 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
3,184 تعداد خریدار 6
10.774 میلیون حجم خرید 1.289 میلیون
1,864 تعداد فروشنده 6
8.305 میلیون حجم فروش 3.758 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
158 285,534 36,290 36,290 228,914 22
0 - - 36,300 7,551 6
0 - - 36,390 30 1
4 1,950 38,400 38,740 1,000 1
11 23,539 38,000 38,750 39,091 18

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 981
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,097
سود نقدی 800
درصد توزیع 72.93 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 47.57 % رتبه 89
6 ماهه 149.22 % رتبه 100
9 ماهه 150.41 % رتبه 102
1 ساله 154.69 % رتبه 112
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
101.204 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.85

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/21 38,190 4.33 6.809 میلیون 3,078
1399/04/19 39,920 0.00 10.561 میلیون 4,134
1399/04/18 39,920 3.83 10.561 میلیون 4,134
1399/04/17 41,510 4.69 23.093 میلیون 5,862
1399/04/16 39,650 3.39 15.953 میلیون 6,143
1399/04/15 38,350 0.52 11.455 میلیون 6,100
1399/04/14 38,550 4.18 9.571 میلیون 5,560
1399/04/12 40,230 0.00 17.383 میلیون 9,528
1399/04/11 40,230 2.45 17.383 میلیون 9,528
1399/04/10 41,240 3.02 19.483 میلیون 9,627
1399/04/09 40,030 4.44 12.046 میلیون 5,490
1399/04/08 41,890 2.95 35.859 میلیون 11,115
1399/04/07 40,690 4.98 3.777 میلیون 580
1399/04/04 38,760 4.67 33.259 میلیون 4,302
1399/04/03 37,030 3.81 11.467 میلیون 4,100
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مرقام 2,900 55,210 16.301 میلیون 29.815 هزار میلیارد 12:29
رکیش 60.00 19,990 12.738 میلیون 53.56 هزار میلیارد 12:29
رانفور 820.00 45,000 24.866 میلیون 398.076 هزار میلیارد 12:30
رتاپ 600.00 19,800 24.65 میلیون 73.342 هزار میلیارد 12:29
مداران 2,830 53,860 1.679 میلیون 37.544 هزار میلیارد 12:29
مفاخر 1,962 41,221 1.834 میلیون 7.003 هزار میلیارد 12:29
سیستم 40.00 4,999 469,575 25.365 هزار میلیارد 1399/04/14
افرا 1,595 41,000 3.646 میلیون 25.691 هزار میلیارد 12:29
رکیش - 19,990 18.532 میلیون 5.054 هزار میلیارد 12:29
فن آوا 331.00 16,256 3.484 میلیون 14.692 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی