شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

تپکو | سهام - پایه فرابورس
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,010 0.42
قیمت پایانی: 4,101 1.84

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,057 پایانی 4,101 74.00
بیشترین 4,057 کمترین 3,830
حجم 115.543 میلیون دفعات 9,990
حد قیمت 4,056 - 4,306 ارزش 473.857 میلیارد
حجم مبنا 8.449 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
4,012 تعداد خریدار 3
114.257 میلیون حجم خرید 1.286 میلیون
3,254 تعداد فروشنده 6
114.101 میلیون حجم فروش 1.442 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
36 272,446 4,056 4,056 27.485 میلیون 831
1 3,750 4,000 4,057 183,094 9
2 9,054 3,632 4,058 47,581 3
7 22,034 4,000 4,023 167,406 2
4 134,560 3,999 4,025 2,690 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -4
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -55
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.39 % رتبه 23
6 ماهه 290.39 % رتبه 19
9 ماهه 330.49 % رتبه 24
1 ساله 833.07 % رتبه 24
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
85.058 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 4,027 2.23 232.759 میلیون 16,056
1399/03/10 3,939 2.98 14.12 میلیون 1,178
1399/03/8 3,825 0.00 94.822 میلیون 7,835
1399/03/7 3,825 2.38 94.822 میلیون 7,835
1399/03/6 3,736 1.63 231.543 میلیون 16,197
1399/03/4 3,676 0.00 67.676 میلیون 4,794
1399/03/3 3,676 3.00 67.676 میلیون 4,794
1399/03/1 3,569 0.00 122.84 میلیون 10,469
1399/02/31 3,569 2.03 122.84 میلیون 10,469
1399/02/30 3,643 1.83 146.681 میلیون 13,394
1399/02/29 3,711 1.90 284.456 میلیون 22,854
1399/02/28 3,783 3.00 24.193 میلیون 2,093
1399/02/27 3,900 4.44 82.53 میلیون 5,822
1399/02/25 4,081 0.00 284.995 میلیون 21,289
1399/02/24 4,081 2.39 284.995 میلیون 21,289
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
تکنو 712.00 16,800 3.022 میلیون 4.025 هزار میلیارد 12:29
تمحرکه 706.00 18,564 1.538 میلیون 2.236 هزار میلیارد 12:29
تایرا 10.00 20,960 2.375 میلیون 65.946 هزار میلیارد 12:29
لبوتان 340.00 54,170 405,460 37.781 هزار میلیارد 12:29
تکمبا 151.00 14,374 24.907 میلیون 25.783 هزار میلیارد 12:29
تپمپی 1,853 38,925 4.546 میلیون 18.132 هزار میلیارد 12:29
وتوشه 1,323 27,785 2.417 میلیون 41.271 هزار میلیارد 12:29
لسرما 1,343 25,518 1.341 میلیون 5.682 هزار میلیارد 12:29
تکشا 1,168 46,680 1.34 میلیون 5.1 هزار میلیارد 12:29
لابسا 1,395 41,342 767,939 15.172 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی