شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشاورزی و دامپروری بینالود

زبینا | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,920 0.10
قیمت پایانی: 17,147 1.24

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,588 پایانی 17,147 210.00
بیشترین 17,600 کمترین 16,588
حجم 2.488 میلیون دفعات 1,295
حد قیمت 16,091 - 17,783 ارزش 42.66 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
531 تعداد خریدار 1
2.431 میلیون حجم خرید 56.854
319 تعداد فروشنده 2
2.451 میلیون حجم فروش 37
19.85 تغییر مالکیت 19.85

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 100 16,920 16,999 340 1
1 2,097 16,910 17,000 1,000 1
2 1,651 16,902 17,049 340 1
1 1,149 16,901 17,060 1,033 2
2 744 16,900 17,079 600 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 3,986
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 305
سود نقدی 280
درصد توزیع 91.8 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44.28 % رتبه 181
6 ماهه 156.18 % رتبه 317
9 ماهه 208.7 % رتبه 275
1 ساله 263.53 % رتبه 252
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.859 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 17,147 1.24 2.488 میلیون 1,295
1398/10/26 16,937 0.00 2.129 میلیون 1,129
1398/10/25 16,937 2.22 2.129 میلیون 1,129
1398/10/24 17,322 3.84 3.429 میلیون 1,081
1398/10/23 16,682 5.00 1.221 میلیون 132
1398/10/22 15,888 5.00 659,417 69
1398/10/21 15,132 2.00 419,654 79
1398/10/18 14,836 2.00 144,142 72
1398/10/17 15,138 4.75 1.539 میلیون 437
1398/10/15 15,892 4.95 2.52 میلیون 671
1398/10/14 16,719 5.00 582,234 138
1398/10/11 17,598 1.89 2.654 میلیون 1,408
1398/10/10 17,272 4.50 6.324 میلیون 2,759
1398/10/9 18,086 2.30 3.966 میلیون 2,102
1398/10/8 18,512 2.97 4.678 میلیون 1,741
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 1,471 30,892 1.486 میلیون 6.177 هزار میلیارد 12:29
آبین 437.00 15,017 623.762 4.425 هزار میلیارد 12:13
آینده 269.00 9,252 542.465 3.866 هزار میلیارد 12:24
زشگزا 1,744 53,885 193.149 4.333 هزار میلیارد 12:29
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 1.174 هزار میلیارد 1397/06/31
زپارس 170.00 38,201 650.385 12.556 هزار میلیارد 12:29
زکشت 490.00 39,000 1.644 میلیون 7.995 هزار میلیارد 14:30
زقیام 256.00 22,516 986.058 7.954 هزار میلیارد 12:29
زدشت 401.00 11,390 3.747 میلیون 7.878 هزار میلیارد 12:30
سیمرغ 34.00 16,640 6.44 میلیون 21.986 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها