شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشاورزی و دامپروری بینالود

زبینا | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 86,018 5.00
قیمت پایانی: 86,018 5.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 86,018 پایانی 86,018 4,096.00
بیشترین 86,018 کمترین 86,018
حجم 1.932 میلیون دفعات 375
حد قیمت 77,826 - 86,018 ارزش 166.205 میلیارد
حجم مبنا 752,808 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
43 تعداد خریدار -
1.932 میلیون حجم خرید -
294 تعداد فروشنده 3
662,207 حجم فروش 1.27 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1382 3.539 میلیون 86,018 86,018 651 2
7 3,271 86,017 - - 0
1 90 86,016 - - 0
5 1,283 81,900 - - 0
3 413 81,820 - - 0

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 99
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 305
سود نقدی 280
درصد توزیع 91.8 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.39 % رتبه 199
6 ماهه 324.82 % رتبه 191
9 ماهه 732.54 % رتبه 198
1 ساله 1217.29 % رتبه 211
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
32.769 هزار میلیارد

ارزش بازار

41.92

P/B

% 24.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/16 81,922 0.00 1.294 میلیون 372
1399/05/15 81,922 5.00 1.294 میلیون 372
1399/05/14 78,021 5.00 879,719 396
1399/05/13 74,306 2.32 3.737 میلیون 2,145
1399/05/12 72,619 4.30 5.919 میلیون 2,626
1399/05/11 69,628 4.83 5.878 میلیون 2,167
1399/05/09 66,418 0.00 1.817 میلیون 675
1399/05/08 66,418 5.00 1.817 میلیون 675
1399/05/07 63,256 2.82 2.839 میلیون 1,862
1399/05/06 61,519 4.75 2.658 میلیون 2,224
1399/05/05 64,586 3.49 2.224 میلیون 1,787
1399/05/04 66,924 4.69 3.131 میلیون 2,185
1399/05/02 63,927 0.00 4.424 میلیون 2,764
1399/05/01 63,926 3.98 4.425 میلیون 2,765
1399/04/31 66,572 4.57 2.5 میلیون 1,983
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 34.084 هزار میلیارد 1399/04/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی