شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فروسیلیس‌ ایران‌

فروس | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,505 2.99
قیمت پایانی: 19,104 0.88

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/8
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

58.32 میلیارد 89.18 - میلیارد 38.81 - میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

68 میلیون 997 میلیون 997 میلیون

سود سهام پرداختی

183 - میلیون 111.27 - میلیارد 58.8 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

16.34 - میلیارد 15.52 - میلیارد 19.84 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

- 819 میلیون 819 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

16.46 - میلیارد 124.97 - میلیارد 76.82 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

- 30.07 - میلیارد 27.56 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 13.29 میلیارد 13.29 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

23.44 - میلیارد 59.79 - میلیارد 62.71 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

- 12.39 - میلیارد 303 - میلیون

خرید دارایی های نامشهود

- 3.32 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

23.44 - میلیارد 62.21 - میلیارد 49.73 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

18.42 میلیارد 306.43 - میلیارد 192.92 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

146.7 میلیارد 450 میلیارد 450 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

128.33 - میلیارد 215.25 - میلیارد 225.63 - میلیارد

پرداخت وجوه بابت تامین مالی

- 51.05 - میلیارد -

تامین مالی توسط سهامداران

- 110.25 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

18.37 میلیارد 293.95 میلیارد 224.37 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

36.79 میلیارد 12.48 - میلیارد 31.45 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

55.59 میلیارد 40.24 میلیارد 62.06 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

16.51 میلیارد 27.82 میلیارد 27.82 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

108.88 میلیارد 55.59 میلیارد 121.34 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

55 میلیارد - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

250 میلیون - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

136 میلیون - -

پرداخت به سهامدار عمده

38.95 - میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی