شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فروسیلیس‌ ایران‌

فروس | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,400 4.23
قیمت پایانی: 22,940 1.92

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,230 پایانی 22,940 450.00
بیشترین 22,990 کمترین 22,230
حجم 860,664 دفعات 491
حد قیمت 21,800 - 24,080 ارزش 19.167 میلیارد
حجم مبنا 2.146 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
205 تعداد خریدار -
860,664 حجم خرید -
233 تعداد فروشنده 2
830,564 حجم فروش 30,100
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,000 خرید22,780 فروش22,780 تعداد6,021 دستور2
دستور2 تعداد518 خرید22,240 فروش22,790 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد228 خرید22,230 فروش22,800 تعداد937 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,810 تعداد45 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,820 تعداد45 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 390
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 711
سود نقدی 500
درصد توزیع 70.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38.74 % رتبه 367
6 ماهه 36.65 % رتبه 231
9 ماهه 46.57 % رتبه 184
1 ساله 57.98 % رتبه 180
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.061 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.35

P/B

% 44.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 22,940 درصد تغییر : 1.92 حجم : 860,664 دفعات : 491
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 23,390 درصد تغییر : 3.03 حجم : 2.906 میلیون دفعات : 1,717
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 24,120 درصد تغییر : 3.52 حجم : 5.413 میلیون دفعات : 2,663
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 23,300 درصد تغییر : 3.08 حجم : 3.033 میلیون دفعات : 1,445
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 24,040 درصد تغییر : 2.65 حجم : 4.218 میلیون دفعات : 2,195
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 23,420 درصد تغییر : 4.91 حجم : 2.582 میلیون دفعات : 997
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 24,630 درصد تغییر : 0.81 حجم : 312,744 دفعات : 195
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 24,830 درصد تغییر : 3.87 حجم : 2.126 میلیون دفعات : 879
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 25,830 درصد تغییر : 4.90 حجم : 2.137 میلیون دفعات : 1,018
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 27,160 درصد تغییر : 0.07 حجم : 21,583 دفعات : 20
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 27,180 درصد تغییر : 0.07 حجم : 31,555 دفعات : 43
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 27,200 درصد تغییر : 2.40 حجم : 1.753 میلیون دفعات : 917
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 27,870 درصد تغییر : 3.60 حجم : 1.261 میلیون دفعات : 566
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 28,910 درصد تغییر : 0.00 حجم : 183,866 دفعات : 81
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 28,910 درصد تغییر : 0.55 حجم : 183,866 دفعات : 81
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فزرین آخرین : - 20,998 حجم : 14.144 میلیون ارزش بازار : 1.424 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : زنگان آخرین : - 155,442 حجم : 281,248 ارزش بازار : 4.127 هزار میلیارد تاریخ : 11:35
نماد : فماک آخرین : 180.00 29,800 حجم : 233,000 ارزش بازار : 12.069 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی