شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و دامداری فکا

زفکا | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 41,050 1.73
قیمت پایانی: 41,192 1.39

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,005 پایانی 41,192 582.00
بیشترین 42,799 کمترین 40,000
حجم 2.295 میلیون دفعات 2,263
حد قیمت 39,686 - 43,862 ارزش 94.551 میلیارد
حجم مبنا 1.277 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
851 تعداد خریدار 3
2.13 میلیون حجم خرید 165,422
787 تعداد فروشنده 4
2.241 میلیون حجم فروش 53,989
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
29 16,671 41,050 41,050 20,766 8
1 133 41,006 41,058 1,430 2
2 170 41,005 41,059 827 2
1 100 41,001 41,089 50 1
9 2,142 41,000 41,090 63 2

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 14,849
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,344
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 74.4 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.92 % رتبه 939
6 ماهه 91.45 % رتبه 940
9 ماهه 181.21 % رتبه 942
1 ساله 301.56 % رتبه 942
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.532 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 28.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 41,214 1.34 1.792 میلیون 1,688
1399/01/10 41,774 2.49 2.13 میلیون 2,832
1399/01/9 40,761 3.98 2.804 میلیون 2,513
1399/01/6 39,202 8.99 2.089 میلیون 2,288
1399/01/5 35,968 1.52 1.105 میلیون 1,220
1398/12/29 35,430 0.00 807,643 1,228
1398/12/28 35,430 0.43 807,643 1,228
1398/12/27 35,280 1.85 1.114 میلیون 1,242
1398/12/26 35,946 0.84 593,618 723
1398/12/25 35,646 0.17 167,784 148
1398/12/24 35,705 3.95 4.083 میلیون 1,655
1398/12/22 37,175 0.00 2.858 میلیون 1,332
1398/12/21 37,175 4.10 2.858 میلیون 1,332
1398/12/20 35,711 4.61 2.188 میلیون 1,619
1398/12/19 37,435 2.59 640,063 728
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 2,174 45,692 1.252 میلیون 8.971 هزار میلیارد 1399/01/11
آبین 1,111 38,146 9.296 میلیون 11.183 هزار میلیارد 1399/01/11
آینده 67.00 18,580 420,127 7.746 هزار میلیارد 1399/01/11
زشگزا 1,332 56,820 561,910 4.58 هزار میلیارد 1399/01/11
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 24.833 هزار میلیارد 1398/12/19
زپارس 403.00 51,995 510,975 16.955 هزار میلیارد 1399/01/11
زکشت 752.00 32,202 1.038 میلیون 9.669 هزار میلیارد 1399/01/11
زبینا 1,789 37,581 7.34 میلیون 15.02 هزار میلیارد 1399/01/11
زقیام 939.00 23,410 4.548 میلیون 16.237 هزار میلیارد 1399/01/11
زدشت 772.00 16,226 6.164 میلیون 11.142 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی