شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تدبیرگران فارس وخوزستان

سدبیر | سهام - پایه فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( سایر واسطه های مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,140 0.00
قیمت پایانی: 19,297 0.00

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.866 میلیون پایانی 19,297 0.00
بیشترین 46.398 میلیارد کمترین 24,000
حجم 2.42 میلیون دفعات 1,272
حد قیمت 17,939 - 19,827 ارزش 46.84 میلیارد
حجم مبنا 1.939 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد2,928 خرید19,520 فروش19,520 تعداد10,961 دستور4
دستور1 تعداد50,000 خرید19,500 فروش19,549 تعداد2,887 دستور1
دستور1 تعداد72 خرید19,478 فروش19,599 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد205 خرید24,840 فروش27,070 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد203 خرید24,810 فروش27,400 تعداد200 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 1,266
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 900
سود نقدی 100
درصد توزیع 11.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.24 % رتبه 476
6 ماهه 76.98 % رتبه 395
9 ماهه 144.46 % رتبه 373
1 ساله 291.07 % رتبه 400
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.207 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.63

P/B

% 43.24

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 19,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 1,272
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وایران آخرین : - 10,860 حجم : 27.707 میلیون ارزش بازار : 13.878 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : وخاور آخرین : - 10,900 حجم : 19.189 میلیون ارزش بازار : 51.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی