شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آلومینیوم‌ایران‌

فایرا4 | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 2,000 66.53
قیمت پایانی: 2,000 66.53

آخرین معامله

1397/02/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,000 پایانی 2,000 799.00
بیشترین 2,000 کمترین 2,000
حجم 1.016 میلیارد دفعات 3
حد قیمت 2,000 - 99,999 ارزش 2.031 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/02/2
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 1.016 میلیارد
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 1.016 میلیارد
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/02/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.396 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/02/2 2,000 0.00 1.016 میلیارد 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 9,734 21,000 21 40.896 هزار میلیارد 1398/09/24
فخاس 70.00 16,589 935.713 150.426 هزار میلیارد 12:29
فسپا 881.00 19,462 3.078 میلیون 12.631 هزار میلیارد 12:29
فمراد 1,516 31,839 994.378 1.577 هزار میلیارد 12:28
فخوز 332.00 11,750 18.176 میلیون 226.032 هزار میلیارد 12:29
فملی 94.00 7,600 135.181 میلیون 598.494 هزار میلیارد 1398/10/26
فولاژ 1,237 9,360 10.778 میلیون 56.274 هزار میلیارد 12:30
فجر 396.00 23,000 6.016 میلیون 19.903 هزار میلیارد 12:29
فولاد 13.00 3,939 219.976 میلیون 825.55 هزار میلیارد 15:44
وتوکا 303.00 6,382 51.947 میلیون 16.583 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها