شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آلومینیوم‌ایران‌

فایرا4 | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 2,000 66.53
قیمت پایانی: 2,000 66.53

آخرین معامله

1397/02/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,000 پایانی 2,000 799.00
بیشترین 2,000 کمترین 2,000
حجم 1.016 میلیارد دفعات 3
حد قیمت 2,000 - 99,999 ارزش 2.031 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/02/2
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 1.016 میلیارد
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 1.016 میلیارد
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/02/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.396 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/02/2 2,000 0.00 1.016 میلیارد 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 2.079 میلیون 12.513 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 191,338 225.639 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 4.053 میلیون 15.204 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 285,431 3.205 هزار میلیارد 1399/01/11
فخوز 142.00 12,955 4.989 میلیون 246.757 هزار میلیارد 1399/01/11
فملی 46.00 7,052 28.732 میلیون 707.569 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاژ 3.00 11,100 1.822 میلیون 66.282 هزار میلیارد 1399/01/11
فجر 960.00 31,245 4.651 میلیون 26.492 هزار میلیارد 1399/01/11
فولاد 1.00 4,491 69.998 میلیون 933.812 هزار میلیارد 1399/01/11
وتوکا 447.00 9,392 13.589 میلیون 23.704 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی