شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

احیاء صنایع خراسان

واحصا | سهام - پایه فرابورس
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,732 3.00
قیمت پایانی: 20,880 2.31

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,805 پایانی 20,880 493.00
بیشترین 21,373 کمترین 20,732
حجم 992,975 دفعات 605
حد قیمت 11,822 - 12,552 ارزش 20.733 میلیارد
حجم مبنا 925.798 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
271 تعداد خریدار -
992,975 حجم خرید -
204 تعداد فروشنده -
992,975 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
10 73,495 12,552 - - 0
1 100 12,550 - - 0
2 10,495 12,222 - - 0
0 - - 21,198 7,000 1
0 - - 21,199 6,860 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 1,309
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 458
سود نقدی 150
درصد توزیع 32.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.73 % رتبه 477
6 ماهه 37.91 % رتبه 482
9 ماهه 84.88 % رتبه 532
1 ساله 184.75 % رتبه 512
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.514 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 21,136 1.11 362,933 300
1399/01/10 21,373 2.04 1.542 میلیون 1,158
1399/01/9 21,817 0.96 1.527 میلیون 1,177
1399/01/6 21,609 0.14 43,356 103
1399/01/5 21,640 0.77 235,374 95
1398/12/29 21,808 0.00 65,200 70
1398/12/28 21,808 0.22 65,200 70
1398/12/27 21,855 0.36 52,452 64
1398/12/26 21,933 0.68 193,244 144
1398/12/25 22,084 0.23 67,774 31
1398/12/24 22,134 0.05 14,743 24
1398/12/22 22,145 0.00 502,277 473
1398/12/21 22,145 2.74 502,277 473
1398/12/20 22,769 0.35 76,709 96
1398/12/19 22,850 0.29 82,231 153
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
ولملت 173.00 6,125 2.204 میلیون 4.786 هزار میلیارد 1399/01/11
وایران - 9,601 5.683 میلیون 9.144 هزار میلیارد 1399/01/11
ولراز 166.00 23,349 458,573 1.42 هزار میلیارد 1399/01/11
وخاور - 8,070 6.646 میلیون 30.744 هزار میلیارد 1399/01/11
وآتوس 461.00 15,833 1.233 میلیون 922.74 میلیارد 1399/01/11
واحیا 2,640 90,673 2.09 میلیون 89.793 هزار میلیارد 1399/01/11
وسنا 356.00 12,227 1.295 میلیون 29.615 هزار میلیارد 1399/01/11
ومشان 1,184 40,678 269,384 801.58 میلیارد 1399/01/11
سرچشمه 184.00 3,098 255,403 9.92 هزار میلیارد 1398/11/14
وثنو 422.00 14,750 2.162 میلیون 4.322 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی