شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی مارون

مارون | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 61,000 0.23
قیمت پایانی: 60,720 0.23

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 61,000 پایانی 60,720 142.00
بیشترین 61,499 کمترین 58,003
حجم 279,971 دفعات 389
حد قیمت 57,819 - 63,905 ارزش 16.806 میلیارد
حجم مبنا 1.643 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
137 تعداد خریدار 3
159,631 حجم خرید 120,340
114 تعداد فروشنده -
279,971 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 531 60,500 60,500 2,562 2
2 190 60,000 60,900 300 1
2 218 59,009 61,450 300 1
1 40 59,000 61,460 1,965 2
1 15 58,909 61,461 6,123 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 45,879
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 4,639
سود نقدی 4,000
درصد توزیع 86.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.97 % رتبه 64
6 ماهه 34.48 % رتبه 67
9 ماهه 48.62 % رتبه 64
1 ساله 50.05 % رتبه 54
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
486.896 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.33

P/B

% 0.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 60,705 0.26 212,221 292
1399/01/10 60,862 0.07 140,207 319
1399/01/9 60,819 0.23 406,347 495
1399/01/6 60,958 0.48 324,119 461
1399/01/5 61,249 0.09 64,489 206
1398/12/29 61,305 0.00 238,978 192
1398/12/28 61,305 0.09 238,978 192
1398/12/27 61,253 0.10 287,857 232
1398/12/26 61,314 0.16 136,583 134
1398/12/25 61,409 0.08 27,186 42
1398/12/24 61,460 0.25 93,186 292
1398/12/22 61,614 0.00 392,615 263
1398/12/21 61,614 0.18 392,615 263
1398/12/20 61,727 0.29 112,196 233
1398/12/19 61,905 0.95 332,194 389
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 660.00 13,868 15.337 میلیون 110.428 هزار میلیارد 1399/01/11
شپاکسا 459.00 38,199 14.096 میلیون 40.511 هزار میلیارد 1399/01/11
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 637.00 68,100 645,119 28.267 هزار میلیارد 1399/01/11
شپدیس 1,557 32,715 2.288 میلیون 192.438 هزار میلیارد 1399/01/11
تاپیکو 18.00 4,301 22.308 میلیون 350.206 هزار میلیارد 1398/12/29
پارسان 196.00 7,710 7.099 میلیون 306.18 هزار میلیارد 1399/01/11
فارس 42.00 8,260 6.388 میلیون 1185.454 هزار میلیارد 1399/01/11
شکربن 2,019 50,500 2.039 میلیون 12.569 هزار میلیارد 1399/01/11
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی