شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

تبرک | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 11,954 5.00
قیمت پایانی: 11,907 4.58

آخرین معامله

1399/01/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,954 پایانی 11,907 522.00
بیشترین 11,954 کمترین 11,061
حجم 10.507 میلیون دفعات 2,602
حد قیمت 11,312 - 12,502 ارزش 125.106 میلیارد
حجم مبنا 4.746 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/19
حقیقی حقوقی
1,566 تعداد خریدار 4
10.254 میلیون حجم خرید 252,190
802 تعداد فروشنده -
10.507 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
6 24,687 11,954 - - 0
1 1,000 11,594 - - 0
1 1,000 11,001 - - 0
2 4,313 11,951 - - 0
22 26,796 11,950 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 143
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 354
سود نقدی 200
درصد توزیع 56.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 91.74 % رتبه 941
6 ماهه 132.38 % رتبه 941
9 ماهه 271.27 % رتبه 941
1 ساله 401.95 % رتبه 941
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.571 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/19 11,907 0.00 10.507 میلیون 2,602
1399/01/18 11,907 4.59 10.507 میلیون 2,602
1399/01/17 11,385 5.00 4.777 میلیون 794
1399/01/16 10,843 2.97 2.783 میلیون 556
1399/01/11 10,530 2.69 16.702 میلیون 5,050
1399/01/10 10,254 5.00 6.414 میلیون 1,071
1399/01/9 9,766 4.55 4.809 میلیون 579
1399/01/6 9,341 4.03 3.855 میلیون 627
1399/01/5 8,979 4.27 4.97 میلیون 875
1398/12/29 8,611 0.00 4.304 میلیون 1,452
1398/12/28 8,611 3.10 4.304 میلیون 1,452
1398/12/27 8,352 5.16 6.481 میلیون 1,766
1398/12/26 7,942 2.77 2.277 میلیون 381
1398/12/25 7,728 0.09 215,192 108
1398/12/24 7,735 2.83 4.286 میلیون 1,504
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 933.00 61,330 565.471 3.73 هزار میلیارد 12:30
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 240.00 90,706 186.834 8.498 هزار میلیارد 12:29
وبشهر 544.00 11,436 5.188 میلیون 94.347 هزار میلیارد 1399/01/20
غبهنوش 2,313 48,580 322.076 16.882 هزار میلیارد 12:29
غپینو 383.00 45,500 9.796 میلیون 58.332 هزار میلیارد 12:29
غشهد 2,794 58,677 788,628 11.602 هزار میلیارد 1399/01/20
غگل 162.00 6,420 194.278 میلیون 39.591 هزار میلیارد 12:29
غالبر 994.00 20,887 2.38 میلیون 7.259 هزار میلیارد 12:29
غسالم 6,284 132,017 5.494 میلیون 39.545 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی