شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پخش هجرت

هجرت | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 45,900 7.37
قیمت پایانی: 45,899 7.37

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 44,886 پایانی 45,899 3,150.00
بیشترین 47,130 کمترین 44,886
حجم 3.337 میلیون دفعات 2,567
حد قیمت 42,642 - 47,130 ارزش 153.16 میلیارد
حجم مبنا 1.196 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 3,857 45,900 45,900 11,156 9
1 150 45,890 45,930 25,845 3
1 500 45,707 45,940 500 1
2 2,500 45,706 45,950 1,000 1
1 450 45,701 45,987 6,143 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 2,236
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 4,720
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 54.48 % رتبه 180
6 ماهه 39 % رتبه 133
9 ماهه 131.08 % رتبه 18
1 ساله 131.08 % رتبه 38
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.655 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.58

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 45,899 7.37 3.337 میلیون 2,567
1399/01/19 42,749 3.93 939,431 1,188
1399/01/18 41,133 2.38 2.068 میلیون 2,656
1399/01/17 42,134 2.79 1.76 میلیون 2,484
1399/01/16 43,341 3.72 2.6 میلیون 2,526
1399/01/11 41,786 4.30 1.558 میلیون 1,797
1399/01/10 43,663 0.61 2.919 میلیون 3,781
1399/01/9 43,400 3.84 939,656 882
1399/01/6 41,794 3.02 756,944 427
1399/01/5 40,568 2.46 762,955 935
1398/12/29 39,596 0.00 1.207 میلیون 1,603
1398/12/28 39,596 3.14 1.207 میلیون 1,603
1398/12/27 38,391 2.53 861,590 1,509
1398/12/26 39,389 1.80 1.248 میلیون 1,094
1398/12/25 38,692 0.94 268,199 370
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,877 81,000 1.057 میلیون 35.867 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 221.00 22,000 3.753 میلیون 22.523 هزار میلیارد 12:29
وپخش 3,055 90,550 269.585 77.681 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 184.00 20,591 16.218 میلیون 52.892 هزار میلیارد 12:29
دسینا 378.00 25,685 1.212 میلیون 20.682 هزار میلیارد 12:29
داسوه 365.00 23,753 2.016 میلیون 18.197 هزار میلیارد 11:39
دفرا 211.00 20,242 1.841 میلیون 14.21 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,066 22,396 1.867 میلیون 12.766 هزار میلیارد 12:29
درازک 1,493 42,700 1.259 میلیون 25.892 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 273.00 19,542 3.384 میلیون 10.615 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی