شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پخش هجرت

هجرت | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,106 0.50
قیمت پایانی: 30,990 0.87

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,261 پایانی 30,990 271.00
بیشترین 31,599 کمترین 30,711
حجم 1.478 میلیون دفعات 2,188
حد قیمت 29,698 - 32,824 ارزش 45.797 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
647 تعداد خریدار 3
1.351 میلیون حجم خرید 126,338
926 تعداد فروشنده 5
1.142 میلیون حجم فروش 335,603
88.41 تغییر مالکیت 88.41

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,000 31,106 31,106 113 1
3 99 31,104 31,199 3,500 1
1 100 31,101 31,200 11,199 4
1 500 30,995 31,274 220 1
2 1,900 30,921 31,299 2,300 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 14,076
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 4,720
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.95 % رتبه 105
6 ماهه 65.51 % رتبه 6
9 ماهه 65.51 % رتبه 17
1 ساله 65.51 % رتبه 29
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.067 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.2

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/29 31,261 0.34 1.509 میلیون 1,983
1398/10/28 31,368 2.64 1.766 میلیون 2,250
1398/10/26 30,561 0.00 1.923 میلیون 2,225
1398/10/25 30,561 0.19 1.923 میلیون 2,225
1398/10/24 30,619 1.48 1.524 میلیون 2,225
1398/10/23 31,078 4.86 2.71 میلیون 2,013
1398/10/22 29,637 5.00 56,696 186
1398/10/21 28,226 2.00 126,607 202
1398/10/18 27,673 2.00 109,512 156
1398/10/17 28,237 3.08 1.751 میلیون 1,544
1398/10/15 29,134 4.83 2.426 میلیون 2,241
1398/10/14 30,611 5.00 138,927 233
1398/10/11 32,222 0.79 1.657 میلیون 2,602
1398/10/10 31,971 2.44 2.437 میلیون 3,051
1398/10/9 32,772 1.10 1.886 میلیون 2,643
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 851.00 49,999 245,499 22.773 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 146.00 11,900 3.091 میلیون 12.369 هزار میلیارد 12:52
وپخش 274.00 50,000 407,600 41.587 هزار میلیارد 12:28
دزهراوی 345.00 10,660 13.003 میلیون 26.708 هزار میلیارد 12:30
دسینا 88.00 18,617 1.769 میلیون 14.893 هزار میلیارد 12:29
داسوه 61.00 16,689 5.099 میلیون 12.562 هزار میلیارد 1398/09/25
دفرا 748.00 15,713 2.522 میلیون 10.889 هزار میلیارد 12:52
دکیمی 556.00 13,899 1.861 میلیون 7.878 هزار میلیارد 12:30
درازک 258.00 31,500 943,674 18.627 هزار میلیارد 12:30
دکوثر 352.00 13,404 7.162 میلیون 7.188 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها