شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی آوه سینا

داوه | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,160 2.39
قیمت پایانی: 33,734 3.60

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.477 میلیون پایانی 33,734 1,261.00
بیشترین 83.57 میلیارد کمترین 33,246
حجم 2.479 میلیون دفعات 2,574
حد قیمت 33,246 - 36,744 ارزش 83.624 میلیارد
حجم مبنا 1.34 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
954 تعداد خریدار 1
2.468 میلیون حجم خرید 12,000
1,272 تعداد فروشنده -
2.48 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 2,000 34,155 34,160 23,621 4
2 730 34,154 34,165 1,081 1
1 1,700 34,153 34,200 7,341 4
0 - - 34,588 1 1
0 - - 34,589 210 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 186
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 361
سود نقدی 40
درصد توزیع 11.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.07 % رتبه 83
6 ماهه 100.8 % رتبه 84
9 ماهه 602.26 % رتبه 108
1 ساله 745.2 % رتبه 107
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.798 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 29.61

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 34,995 3.87 2.291 میلیون 1,675
1399/03/4 36,405 0.00 5.76 میلیون 4,476
1399/03/3 36,405 2.42 5.76 میلیون 4,476
1399/03/1 37,309 0.00 7.024 میلیون 5,741
1399/02/31 37,309 4.30 7.024 میلیون 5,741
1399/02/30 38,987 1.78 6.248 میلیون 5,511
1399/02/29 39,695 4.22 5.966 میلیون 3,830
1399/02/28 38,087 4.64 7.232 میلیون 4,800
1399/02/27 39,938 5.00 1.368 میلیون 697
1399/02/25 42,040 0.00 2.587 میلیون 2,114
1399/02/24 42,040 2.00 2.587 میلیون 2,114
1399/02/23 41,217 3.00 1.961 میلیون 1,754
1399/02/22 42,491 2.21 12.709 میلیون 9,881
1399/02/21 43,449 4.85 7.48 میلیون 3,953
1399/02/20 41,441 5.00 1.318 میلیون 912
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی