شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

افرانت

افرا | سهام - فرابورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

سایر فعالیت های رایانه ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,083 5.00
قیمت پایانی: 24,855 4.04

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,083 پایانی 24,855 966.00
بیشترین 25,083 کمترین 24,800
حجم 1.798 میلیون دفعات 1,113
حد قیمت 22,695 - 25,083 ارزش 45.06 میلیارد
حجم مبنا 2.188 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
93 364,031 25,083 27,555 174 1
1 2,346 25,028 27,800 8 1
1 200 24,998 27,804 1,080 2
1 1,500 24,900 - - 0
3 2,700 24,898 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 263
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 315
سود نقدی 110
درصد توزیع 34.92 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 62.25 % رتبه 334
6 ماهه 213.07 % رتبه 423
9 ماهه 234.61 % رتبه 440
1 ساله 643.45 % رتبه 444
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.534 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 24,855 4.04 1.798 میلیون 1,113
1399/01/19 23,889 3.89 2.197 میلیون 1,185
1399/01/18 22,995 0.28 1.963 میلیون 1,487
1399/01/17 22,932 0.58 3.629 میلیون 2,209
1399/01/16 23,066 0.45 3.098 میلیون 2,020
1399/01/11 22,963 0.71 1.48 میلیون 692
1399/01/10 23,126 1.79 1.945 میلیون 1,274
1399/01/9 22,719 4.69 1.677 میلیون 1,078
1399/01/6 21,701 1.02 750,117 740
1399/01/5 21,482 0.74 731,188 687
1398/12/29 21,641 0.00 1.693 میلیون 1,224
1398/12/28 21,641 2.89 1.693 میلیون 1,224
1398/12/27 22,286 1.20 476,690 254
1398/12/26 22,557 4.27 1.82 میلیون 755
1398/12/25 23,562 0.03 14,778 13
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مرقام 200.00 20,530 9.908 میلیون 10.421 هزار میلیارد 12:29
رکیش 156.00 9,631 18.844 میلیون 25.587 هزار میلیارد 1399/01/20
رانفور 1,104 23,190 84.686 میلیون 194.788 هزار میلیارد 12:29
رتاپ 463.00 9,737 11.87 میلیون 35.476 هزار میلیارد 12:29
مداران 1,066 22,390 2.605 میلیون 14.321 هزار میلیارد 12:29
مفاخر 975.00 33,599 5.058 میلیون 5.63 هزار میلیارد 12:29
سیستم 40.00 4,999 469,575 10.954 هزار میلیارد 1398/10/10
آپ 1,241 26,075 4.491 میلیون 68.582 هزار میلیارد 12:28
رکیش - 9,631 18.844 میلیون 2.952 هزار میلیارد 12:29
فن آوا 396.00 9,512 5.178 میلیون 8.385 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی