شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کارخانجات تولیدی پلاستیران

پلاست | سهام - پایه فرابورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,157 3.00
قیمت پایانی: 36,310 0.18

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,331 پایانی 36,310 66.00
بیشترین 37,331 کمترین 35,157
حجم 507.953 دفعات 584
حد قیمت 35,157 - 37,331 ارزش 18.45 میلیارد
حجم مبنا 614.515 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 250 35,157 35,157 206,195 50
0 - - 35,221 17,528 2
0 - - 35,236 13,000 1
0 - - 35,300 650 1
0 - - 35,400 50 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -1,162
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -2,561
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 57.79 % رتبه 482
6 ماهه 361.94 % رتبه 498
9 ماهه 350.4 % رتبه 538
1 ساله 707.58 % رتبه 540
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.091 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 36,310 0.18 507,953 584
1399/01/19 36,244 1.97 405,010 336
1399/01/18 35,544 4.98 848,125 602
1399/01/17 33,857 1.00 205,394 182
1399/01/16 33,521 3.08 1.131 میلیون 418
1399/01/11 32,520 0.46 99,909 93
1399/01/10 32,370 3.85 498,193 345
1399/01/9 31,169 0.75 146,915 95
1399/01/6 30,937 0.97 214,036 145
1399/01/5 30,639 1.20 297,140 190
1398/12/29 30,277 0.00 179,144 178
1398/12/28 30,277 0.98 179,144 178
1398/12/27 30,576 0.39 44,177 95
1398/12/26 30,695 0.43 76,921 94
1398/12/25 30,828 0.55 117,707 44
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پکویر 1,636 34,358 1.483 میلیون 23.843 هزار میلیارد 1399/01/20
پسهند 1,854 38,936 3.295 میلیون 13.57 هزار میلیارد 12:29
پکرمان 985.00 20,716 6.586 میلیون 52.17 هزار میلیارد 12:29
پدرخش 2,350 49,353 1.102 میلیون 2.501 هزار میلیارد 12:29
پتایر 2,333 49,000 1.116 میلیون 13.895 هزار میلیارد 12:29
پلاسک 425.00 8,933 5.122 میلیون 8.074 هزار میلیارد 12:29
پاسا 657.00 13,808 1.193 میلیون 11.996 هزار میلیارد 12:29
پکویر - 34,358 1.483 میلیون 6.812 هزار میلیارد 12:22
پلوله 19.00 10,779 1.792 میلیون 2.432 هزار میلیارد 12:29
پشاهن 223.00 7,667 3,974 448.821 میلیارد 1399/01/20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی