شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید ژلاتین کپسول ایران

دکپسول | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,418 5.00
قیمت پایانی: 30,114 3.95

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,418 پایانی 30,114 1,144.00
بیشترین 30,418 کمترین 30,152
حجم 1.41 میلیون دفعات 1,338
حد قیمت 27,522 - 30,418 ارزش 42.88 میلیارد
حجم مبنا 1.783 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
59 321,170 30,418 30,418 1,400 2
1 1,645 30,417 30,693 33 1
1 200 30,300 30,694 311 3
3 2,200 30,200 31,279 2,650 4
1 103 30,152 33,050 8,400 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 924
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 755
سود نقدی 700
درصد توزیع 92.72 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 54.8 % رتبه 222
6 ماهه 71.16 % رتبه 201
9 ماهه 93.25 % رتبه 123
1 ساله 440.6 % رتبه 56
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.023 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 31.58

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 30,114 3.95 1.41 میلیون 1,338
1399/01/19 28,970 1.53 546,582 700
1399/01/18 28,533 2.18 2.33 میلیون 2,186
1399/01/17 27,925 2.34 2.725 میلیون 2,600
1399/01/16 28,595 2.23 1.956 میلیون 2,245
1399/01/11 27,971 4.32 1.808 میلیون 1,758
1399/01/10 29,233 2.48 1.769 میلیون 2,091
1399/01/9 28,527 2.60 836,254 975
1399/01/6 27,803 1.58 587,036 522
1399/01/5 27,371 2.46 1.023 میلیون 1,118
1398/12/29 26,714 0.00 981,802 1,388
1398/12/28 26,714 1.57 981,802 1,388
1398/12/27 26,302 3.23 1.395 میلیون 1,576
1398/12/26 27,179 3.17 1.58 میلیون 2,003
1398/12/25 28,068 0.40 140,753 123
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,877 81,000 1.057 میلیون 35.867 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 221.00 22,000 3.753 میلیون 22.523 هزار میلیارد 12:29
وپخش 3,055 90,550 269.585 77.681 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 184.00 20,591 16.218 میلیون 52.892 هزار میلیارد 12:29
دسینا 378.00 25,685 1.212 میلیون 20.682 هزار میلیارد 12:29
داسوه 365.00 23,753 2.016 میلیون 18.197 هزار میلیارد 11:39
دفرا 211.00 20,242 1.841 میلیون 14.21 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,066 22,396 1.867 میلیون 12.766 هزار میلیارد 12:29
درازک 1,493 42,700 1.259 میلیون 25.892 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 273.00 19,542 3.384 میلیون 10.615 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی