شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,120 3.31
قیمت پایانی: 45,050 1.27

مشخصات

شرکت

نام شرکت : گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : info@omiedinvestment.com وب سایت : http://www.omidinvesetment.com

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 26207066 - 26203011

تهران ، بزرگراه شهید مدرس ، بلوار نلسون ماندلا (جردن سابق) ، خیابان شهید طاهری، نبش ایثار 3 ، پلاک 2
دورنگار :

(021) 26209586

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید وامید4 سهام بورس بازار معاملات بلوکی تابلو اصلی B1 IRO1OIMC0004 IRO1OIMC0006
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید وامید سهام بورس بازار معاملات اصلی تابلو اصلی N1 IRO1OIMC0001 IRO1OIMC0006
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید وامید3 سهام بورس بازار معاملات جبرانی تابلو اصلی Y1 IRO1OIMC0003 IRO1OIMC0006
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید وامید2 سهام بورس بازار معاملات آد-لات تابلو اصلی O1 IRO1OIMC0002 IRO1OIMC0006

اعضای هیات مدیره

سال 1399 | تاریخ : 1399/02/24
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حسنعلی قنبری - 1533829330
رییس هیات مدیره خدمات آینده اندیش نگر غلامرضا زال پور - -
نایب رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی ،وظیفه ازکارافتادگی وپس انداز مهدی سدیدی فوق لیسانس کارشناسی ارشد 321622014
عضو هیات مدیره بانک سپه حیدر فروغ نژاد دکتری 60731885
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه علی سعیدی دکتری 939670321
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه گوهران امید حسنعلی قنبری ممان - -
سال 1398 | تاریخ : 1398/10/11
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حسنعلی قنبری - 1533829330
رییس هیات مدیره خدمات آینده اندیش نگر غلامرضا زال پور - -
نایب رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی ،وظیفه ازکارافتادگی وپس انداز علی خورسندیان - -
عضو هیات مدیره بانک سپه حیدر فروغ نژاد دکتری 60731885
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه علی سعیدی دکتری 939670321
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه گوهران امید حسنعلی قنبری ممان - -
سال 1398 | تاریخ : 1398/05/23
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حسنعلی قنبری - 1533829330
رییس هیات مدیره خدمات آینده اندیش نگر غلامرضا زال پور - -
نایب رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی ،وظیفه ازکارافتادگی وپس انداز علی خورسندیان - -
عضو هیات مدیره بانک سپه اکبر کشاورزیان دکترا 1381517927
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه علی سعیدی دکتری 939670321
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه گوهران امید حسنعلی قنبری ممان - -
سال 1398 | تاریخ : 1398/02/25
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حسنعلی قنبری - 1533829330
رییس هیات مدیره خدمات آینده اندیش نگر غلامرضا زال پور - -
نایب رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی ،وظیفه ازکارافتادگی وپس انداز علی خورسندیان - -
عضو هیات مدیره بانک سپه اکبر کشاورزیان دکترا 1381517927
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه فرزاد امیری فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2971099113
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه گوهران امید حسنعلی قنبری ممان - -
سال 1397 | تاریخ : 1397/11/24
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حسنعلی قنبری - 1533829330
رییس هیات مدیره خدمات آینده اندیش نگر بهزاد شیری - -
نایب رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی ،وظیفه ازکارافتادگی وپس انداز علی خورسندیان - -
عضو هیات مدیره بانک سپه اکبر کشاورزیان دکترا 1381517927
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه فرزاد امیری فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2971099113
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه گوهران امید حسنعلی قنبری ممان - -
سال 1397 | تاریخ : 1397/09/18
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - حسنعلی قنبری - 1533829330
رییس هیات مدیره خدمات آینده اندیش نگر بهزاد شیری - -
نایب رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی ،وظیفه ازکارافتادگی وپس انداز علی خورسندیان - -
عضو هیات مدیره بانک سپه اکبر کشاورزیان دکترا 1381517927
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه حبیب رضا حدادی سیاهکلی - 2649813210
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه گوهران امید حسنعلی قنبری ممان - -
سال 1396 | تاریخ : 1396/10/24
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - احمد ابراهیمی دکترا 1282964178
رییس هیات مدیره بانک سپه حمید رضا خطیبی کارشناسی 4284646559
نایب رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی ،وظیفه ازکارافتادگی وپس انداز علی خورسندیان - -
عضو هیات مدیره خدمات آینده اندیش نگر بهزاد شیری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه حبیب رضا حدادی سیاهکلی - 2649813210
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه گوهران امید احمد ابراهیمی دکترا 1282964178
سال 1396 | تاریخ : 1396/03/13
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - علی عسکری دکترا 5219462067
رییس هیات مدیره بانک سپه حامد هیئت داودیان فوق لیسانس 1378931939
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه مصطفی پرتوافکنان لیسانس 3251779605
عضو هیات مدیره خدمات آینده اندیش نگر بهزاد شیری - -
عضو هیات مدیره مدیریت توسعه گوهران امید علی عسکری دکترا 5219462067
عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی ،وظیفه ازکارافتادگی وپس انداز علی خورسندیان - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی