شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,440 4.99
قیمت پایانی: 52,630 3.40

گردش وجوه نقد

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1.544 هزار میلیارد 5.076 هزار میلیارد 4.127 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

- - -

سود سهام پرداختی

2.512 - هزار میلیارد 2.528 - هزار میلیارد 4.018 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

- - -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

2.512 - هزار میلیارد 2.528 - هزار میلیارد 4.018 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

305 - میلیون 1.73 - میلیارد 873 - میلیون

فروش دارایی ثابت مشهود

- - 5.08 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

113 - میلیون 11.52 - میلیارد 590.55 - میلیارد

خرید سایر دارایی ها

- 1.165 - هزار میلیارد -

خرید دارایی های نامشهود

- - -

فروش دارایی های نامشهود

- 11 میلیون -

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

- -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

113 - میلیون 1.176 - هزار میلیارد 585.47 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

968.84 - میلیارد 1.37 هزار میلیارد 477.17 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

- - -

باز پرداخت تسهیلات مالی

- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

- - -

خالص افزایش کاهش وجه نقد

968.84 - میلیارد 1.37 هزار میلیارد 477.17 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1.71 هزار میلیارد 340.47 میلیارد 1.71 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 164 میلیون 11 میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال

741.63 میلیارد 1.71 هزار میلیارد 1.233 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

657.89 میلیارد 4.774 هزار میلیارد 751.72 میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

- - -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

- - -

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

- -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

- - -

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی

- - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی