شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,120 3.31
قیمت پایانی: 45,050 1.27

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 47,400 پایانی 45,050 580.00
بیشترین 47,500 کمترین 43,610
حجم 5.001 میلیون دفعات 2,423
حد قیمت 43,350 - 47,910 ارزش 225.289 میلیارد
حجم مبنا 2.664 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
687 تعداد خریدار 10
4.221 میلیون حجم خرید 779,410
985 تعداد فروشنده 6
3.997 میلیون حجم فروش 1.003 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 86,822 44,100 44,100 14,745 9
1 115 44,090 44,120 14,040 2
1 158 44,060 44,130 742 1
4 5,451 44,040 44,140 19,520 7
2 2,000 44,030 44,150 3,630 3

EPS

سال مالی 1399/10/30
پیش بینی سود 1,490
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/10/30
سود واقعی 795
سود نقدی 500
درصد توزیع 62.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.89 % رتبه 39
6 ماهه 278.26 % رتبه 62
9 ماهه 561.3 % رتبه 72
1 ساله 620.73 % رتبه 78
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1351.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.76

P/B

% 6.19

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 45,050 1.27 5.001 میلیون 2,423
1399/06/25 45,630 4.30 6.544 میلیون 2,115
1399/06/24 43,750 3.58 7.274 میلیون 2,009
1399/06/23 42,240 1.22 5.47 میلیون 1,472
1399/06/22 42,760 4.70 5.563 میلیون 1,530
1399/06/19 40,840 0.77 6.819 میلیون 2,212
1399/06/18 40,530 4.21 2.436 میلیون 271
1399/06/17 42,310 2.31 4.118 میلیون 1,273
1399/06/16 43,310 1.36 4.489 میلیون 1,377
1399/06/15 42,730 3.06 2.869 میلیون 1,374
1399/06/13 41,460 0.00 11.328 میلیون 1,559
1399/06/12 41,460 0.58 11.328 میلیون 1,559
1399/06/11 41,700 2.55 7.65 میلیون 1,411
1399/06/10 42,790 2.39 15.5 میلیون 2,689
1399/06/06 41,790 0.00 3.932 میلیون 239
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی