شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,000 2.32
قیمت پایانی: 27,720 1.30

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

پارسیان

670.00 14,070 7.733 میلیون 108.462 میلیارد 56.104 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ملت

927.00 19,478 4.438 میلیون 86.445 میلیارد 55.512 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ما

41.00 12,499 7.543 میلیون 91.205 میلیارد 18.137 هزار میلیارد سهام 1399/03/12

دانا

405.00 8,512 12.272 میلیون 103.405 میلیارد 33.704 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

آسیا

1,076 22,613 2.19 میلیون 49.523 میلیارد 51.782 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

البرز

578.00 12,141 6.04 میلیون 73.306 میلیارد 48.544 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

کوثر

452.00 26,508 4.799 میلیون 125.616 میلیارد 92.336 هزار میلیارد سهام 1399/03/13

میهن

309.00 6,507 33.914 میلیون 220.315 میلیارد 9.744 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

اتکای

218.00 9,355 8.443 میلیون 78.14 میلیارد 30.076 هزار میلیارد سهام 1399/03/13

بساما

528.00 11,094 606,289 6.726 میلیارد 18.611 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ودی

702.00 14,749 14.006 میلیون 206.354 میلیارد 36.835 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

اتکام

322.00 6,774 17.645 میلیون 118.106 میلیارد 22.087 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وحافظ

796.00 38,911 1.745 میلیون 67.915 میلیارد 4.748 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

کوثر

- 26,508 4.799 میلیون 125.62 میلیارد 36.644 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وآفری

202.00 6,943 278,651 1.935 میلیارد 11.83 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وتعاون

363.00 6,913 1.166 میلیون 8.058 میلیارد 10.683 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

بنو

230.00 7,908 798,931 6.318 میلیارد 12.163 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

آرمان

70.00 3,613 319,492 1.154 میلیارد 5.327 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

نوین

59.00 990 2.518 میلیون 2.491 میلیارد 8.147 هزار میلیارد سهام 1399/01/30

وسرمد

209.00 7,384 11.473 میلیون 84.693 میلیارد 15.502 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

اتکای

- 9,355 8.443 میلیون 78.14 میلیارد 14.205 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وسین

245.00 8,428 1.592 میلیون 13.421 میلیارد 12.503 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ورازی

87.00 4,469 2.468 میلیون 11.029 میلیارد 13.407 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

نوین

372.00 8,798 11.428 میلیون 99.042 میلیارد 13.001 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وحکمت

40.00 4,755 16.946 میلیون 79.568 میلیارد 7.043 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

بخاور

169.00 5,831 18.18 میلیون 105.81 میلیارد 6.984 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ومعلم

576.00 12,112 8.873 میلیون 107.419 میلیارد 18.161 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

باران

- 500 - - 600 میلیارد سهام 1399/02/17
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی