شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,000 2.32
قیمت پایانی: 27,720 1.30

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/30
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

433.35 میلیارد 1.524 هزار میلیارد 1.561 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

5 - میلیون 332.41 - میلیارد 334.25 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

5 - میلیون 332.41 - میلیارد 334.25 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 975 میلیون 975 میلیون

خرید دارایی ثابت مشهود

223.72 - میلیارد 624.68 - میلیارد 624.68 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- 144.89 - میلیارد 180.41 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

223.72 - میلیارد 768.6 - میلیارد 804.12 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

209.63 میلیارد 422.56 میلیارد 422.56 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

209.63 میلیارد 422.56 میلیارد 422.56 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

839.56 میلیارد 213.54 میلیارد 213.54 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

54.75 میلیارد 203.46 میلیارد 203.46 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1.104 هزار میلیارد 839.56 میلیارد 839.56 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

5.66 میلیارد - 60.47 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

182.59 میلیارد - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

4.159 هزار میلیارد - -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

42.44 - هزار میلیارد - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

27.64 هزار میلیارد - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

860.78 - میلیارد - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

38.52 میلیارد - -

تسهیلات اعطایی به اشخاص

3.622 - هزار میلیارد - -

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص

2.801 هزار میلیارد - -

وجوه پرداختی بابت خرید (تحصیل) املاک و مستغلات

68.72 - میلیارد - -

وجوه دریافتی بابت فروش (واگذاری) املاک و مستغلات

198.48 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی