شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,000 2.32
قیمت پایانی: 27,720 1.30

افزایش سرمایه

1398/05/16

50% افزایش

سرمایه قبلی : 3.402 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 5.103 هزار میلیارد اندوخته : 1.701 هزار میلیارد تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 1.701 هزار میلیارد صرف سهام : -

1397/10/4

33% افزایش

سرمایه قبلی : 2.552 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 3.402 هزار میلیارد اندوخته : 850.5 میلیارد تاریخ ثبت : 1397/11/6
تغییر سرمایه : 850.5 میلیارد صرف سهام : -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی