شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( فعالیتهای مالی و اجرائی )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 64,798 0.00
قیمت پایانی: 65,070 0.42

آخرین معامله

09:03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 66,080 پایانی 65,070 272.00
بیشترین 66,080 کمترین 63,400
حجم 683,672 دفعات 654
حد قیمت 61,559 - 68,037 ارزش 44.803 میلیارد
حجم مبنا 1.849 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:03
حقیقی حقوقی
454 تعداد خریدار -
683,672 حجم خرید -
140 تعداد فروشنده -
683,672 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور165 تعداد281,437 خرید64,880 فروش64,880 تعداد245,253 دستور80
دستور1 تعداد13,115 خرید64,871 فروش64,900 تعداد6,139 دستور3
دستور20 تعداد43,250 خرید64,870 فروش64,918 تعداد533 دستور2
دستور5 تعداد7,677 خرید64,915 فروش- تعداد- دستور0
دستور2 تعداد179 خرید64,912 فروش- تعداد- دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 2,044
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,163
سود نقدی 200
درصد توزیع 17.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 259.5 % رتبه 291
6 ماهه 838.57 % رتبه 277
9 ماهه 1350.28 % رتبه 262
1 ساله 1496.88 % رتبه 276
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
661.328 هزار میلیارد

ارزش بازار

40.88

P/B

% 19.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 64,798 درصد تغییر : 4.81 حجم : 10.884 میلیون دفعات : 6,814
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 61,827 درصد تغییر : 4.95 حجم : 6.99 میلیون دفعات : 4,605
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 58,911 درصد تغییر : 4.72 حجم : 3.17 میلیون دفعات : 2,025
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 56,258 درصد تغییر : 4.00 حجم : 5.728 میلیون دفعات : 3,551
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 54,093 درصد تغییر : 45.22 حجم : 9.378 میلیون دفعات : 1,480
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 98,743 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.35 میلیون دفعات : 3,904
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 98,743 درصد تغییر : 0.02 حجم : 5.35 میلیون دفعات : 3,904
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 98,725 درصد تغییر : 3.17 حجم : 3.681 میلیون دفعات : 2,971
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 95,690 درصد تغییر : 4.41 حجم : 4.092 میلیون دفعات : 3,092
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 91,647 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.807 میلیون دفعات : 989
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 91,647 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.807 میلیون دفعات : 989
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 87,283 درصد تغییر : 4.59 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 1,309
تاریخ : 1399/06/03 پایانی : 83,456 درصد تغییر : 3.52 حجم : 7.316 میلیون دفعات : 2,864
تاریخ : 1399/06/02 پایانی : 86,499 درصد تغییر : 2.47 حجم : 865,854 دفعات : 906
تاریخ : 1399/06/01 پایانی : 88,692 درصد تغییر : 0.09 حجم : 2.598 میلیون دفعات : 2,109
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کوثر آخرین : - 14,223 حجم : 7.135 میلیون ارزش بازار : 36.154 هزار میلیارد تاریخ : 09:37
نماد : نوین آخرین : 59.00 990 حجم : 2.518 میلیون ارزش بازار : 13.157 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/22
نماد : اتکای آخرین : - 15,277 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 15.5 هزار میلیارد تاریخ : 09:41
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
نماد : باران آخرین : - 500 حجم : - ارزش بازار : 600 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی