شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا دیزل‌

خکاوه | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 824 1.35
قیمت پایانی: 2,487 205.90

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 816 پایانی 2,487 1,674.00
بیشترین 853 کمترین 815
حجم 64.83 میلیون دفعات 3,087
حد قیمت 797 - 879 ارزش 54.341 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
733 تعداد خریدار 2
63.33 میلیون حجم خرید 1.5 میلیون
594 تعداد فروشنده 1
64.13 میلیون حجم فروش 700,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 180,000 803 846 30,000 1
1 3,600 802 850 12,000 1
2 30,000 801 852 34,923 2
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.555 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/03/23 838 0.00 64.83 میلیون 3,087
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 27.00 2,300 71.389 میلیون 12.63 هزار میلیارد 12:30
خپویش 3,303 79,131 110,671 7.923 هزار میلیارد 12:29
ورنا 32.00 2,370 59.257 میلیون 18.817 هزار میلیارد 12:29
خمحور 43.00 13,184 433,134 5.486 هزار میلیارد 12:50
خاهن 23.00 6,190 13.468 میلیون 16.914 هزار میلیارد 12:29
خریخت 166.00 3,504 49.077 میلیون 5.465 هزار میلیارد 12:30
خلنت 760.00 51,903 233,382 4.513 هزار میلیارد 12:29
خمهر 187.00 3,935 198,846 7.071 هزار میلیارد 1398/10/26
خنصیر 682.00 14,325 2.828 میلیون 2.955 هزار میلیارد 12:28
خکمک 398.00 8,372 2.69 میلیون 2.685 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها