شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت تهران

شتران | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 11,843 5.00
قیمت پایانی: 12,165 2.41

آخرین معامله

11:37
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,880 پایانی 12,165 301.00
بیشترین 12,880 کمترین 11,843
حجم 112.577 میلیون دفعات 16,235
حد قیمت 11,557 - 12,773 ارزش 1.37 هزار میلیارد
حجم مبنا 10.107 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:37
حقیقی حقوقی
8,080 تعداد خریدار 9
100.653 میلیون حجم خرید 11.923 میلیون
4,159 تعداد فروشنده 12
102.553 میلیون حجم فروش 10.024 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:37
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
344 1.44 میلیون 11,843 11,844 30,000 1
1 20,000 11,800 11,845 5,502 2
1 800 11,350 11,846 29,033 3
1 500 11,285 11,847 472 1
1 2,000 11,282 11,850 3,950 4

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 677
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,474
سود نقدی 300
درصد توزیع 20.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.53 % رتبه 15
6 ماهه 135.96 % رتبه 10
9 ماهه 134.1 % رتبه 10
1 ساله 221.77 % رتبه 10
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
535.26 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 9.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 12,165 2.42 112.577 میلیون 16,235
1399/03/10 12,466 5.00 71.304 میلیون 7,723
1399/03/8 11,873 0.00 141.692 میلیون 17,263
1399/03/7 11,873 2.05 141.692 میلیون 17,263
1399/03/6 11,634 5.00 58.771 میلیون 6,778
1399/03/4 12,246 0.00 7.076 میلیون 1,880
1399/03/3 12,246 3.75 7.076 میلیون 1,880
1399/03/1 12,723 0.00 31.786 میلیون 3,171
1399/02/31 12,723 5.00 31.786 میلیون 3,171
1399/02/30 13,392 4.01 73.576 میلیون 10,862
1399/02/29 13,952 1.80 222.569 میلیون 29,825
1399/02/28 13,705 5.00 37.832 میلیون 3,618
1399/02/27 14,426 4.96 25.576 میلیون 4,821
1399/02/25 15,178 0.00 368.353 میلیون 44,944
1399/02/24 15,178 0.24 368.353 میلیون 44,944
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 611.00 12,839 17.059 میلیون 654.789 هزار میلیارد 13:17
شنفت 2,057 43,202 2.7 میلیون 107.97 هزار میلیارد 12:29
شبهرن 2,039 59,850 4.287 میلیون 156.533 هزار میلیارد 12:29
شجی - - - 290 میلیارد 1399/02/17
ونفت 714.00 15,007 14.757 میلیون 24.696 هزار میلیارد 12:29
شبندر 538.00 17,000 152.896 میلیون 493.778 هزار میلیارد 11:37
شبریز 1,188 24,949 23.758 میلیون 246.09 هزار میلیارد 12:29
شسپا 1,077 22,622 14.567 میلیون 133.764 هزار میلیارد 12:29
نفت قشم - - - 302.94 میلیارد 1399/02/17
پتروشیمی سلمان - - - 160 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی