شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. توسعه و عمران استان کرمان

کرمان | سهام - فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 82,500 2.56
قیمت پایانی: 82,113 3.02

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.756 میلیون پایانی 82,113 2,558.00
بیشترین 226.339 میلیارد کمترین 80,438
حجم 2.8 میلیون دفعات 3,303
حد قیمت 80,438 - 88,904 ارزش 229.878 میلیارد
حجم مبنا 596,339 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
1,479 تعداد خریدار 1
2.799 میلیون حجم خرید 1,000
1,234 تعداد فروشنده 3
2.703 میلیون حجم فروش 96,757
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 183 81,962 82,000 12,804 1
1 600 81,956 82,500 4,890 2
1 150 81,951 82,598 577 1
0 - - 83,000 4,173 6
0 - - 83,220 1,000 1

EPS

سال مالی 1399/03/31
پیش بینی سود -25
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 1,496
سود نقدی 170
درصد توزیع 11.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.78 % رتبه 56
6 ماهه 139.57 % رتبه 71
9 ماهه 151.52 % رتبه 70
1 ساله 275.36 % رتبه 54
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
50.828 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 86.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 84,671 2.68 2.204 میلیون 2,745
1399/03/4 87,001 0.00 11.821 میلیون 9,348
1399/03/3 87,001 3.76 11.821 میلیون 9,348
1399/03/1 83,845 0.00 3.992 میلیون 2,142
1399/02/31 83,845 5.00 3.992 میلیون 2,142
1399/02/30 79,853 4.98 3.341 میلیون 2,408
1399/02/29 76,064 4.89 4.618 میلیون 2,902
1399/02/28 72,520 4.24 8.45 میلیون 5,590
1399/02/27 75,729 4.42 2.248 میلیون 1,619
1399/02/25 79,229 0.00 8.427 میلیون 6,066
1399/02/24 79,229 3.44 8.427 میلیون 6,066
1399/02/23 82,048 4.57 2.304 میلیون 1,802
1399/02/22 85,979 4.22 4.811 میلیون 3,904
1399/02/21 89,770 3.19 9.69 میلیون 7,150
1399/02/20 92,728 3.47 5.819 میلیون 5,466
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 4,602 96,660 423,284 19.002 هزار میلیارد 1399/03/1
ثمسکن 356.00 7,477 8.715 میلیون 40.469 هزار میلیارد 1399/03/7
ثشرق 348.00 8,445 7.214 میلیون 7.375 هزار میلیارد 1399/03/7
ثاخت 344.00 7,243 46.034 میلیون 42.606 هزار میلیارد 1399/03/7
ثاژن 9.00 2,260 588,226 2.524 هزار میلیارد 1398/12/28
وساخت 1,824 38,323 3.548 میلیون 41.29 هزار میلیارد 1399/03/7
ثفارس 894.00 18,775 12.093 میلیون 33.604 هزار میلیارد 1399/03/7
ثنوسا 566.00 10,771 27.161 میلیون 28.365 هزار میلیارد 1399/03/7
ثاباد 933.00 19,605 1.007 میلیون 4.561 هزار میلیارد 1399/03/7
ثشاهد 620.00 16,650 25.37 میلیون 66.791 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی