شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همکاران سیستم

سیستم | سهام - فرابورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 4,999 0.81
قیمت پایانی: 14,605 194.52

آخرین معامله

1398/10/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,760 پایانی 14,605 9,646.00
بیشترین 4,999 کمترین 4,760
حجم 469,575 دفعات 77
حد قیمت 4,701 - 5,195 ارزش 2.324 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/10/10
حقیقی حقوقی
14 تعداد خریدار 1
441,274 حجم خرید 28,301
18 تعداد فروشنده -
469,575 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/10/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,671 4,930 5,000 8,172 3
1 4,200 4,831 5,100 5,300 1
1 5,000 4,811 5,120 1,670 1
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.954 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/10 14,605 0.00 469,575 77
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مرقام 200.00 20,530 9.908 میلیون 10.421 هزار میلیارد 12:29
رکیش 156.00 9,631 18.844 میلیون 25.587 هزار میلیارد 1399/01/20
رانفور 1,104 23,190 84.686 میلیون 194.788 هزار میلیارد 12:29
رتاپ 463.00 9,737 11.87 میلیون 35.476 هزار میلیارد 12:29
مداران 1,066 22,390 2.605 میلیون 14.321 هزار میلیارد 12:29
مفاخر 975.00 33,599 5.058 میلیون 5.63 هزار میلیارد 12:29
افرا 1,194 25,083 1.798 میلیون 15.534 هزار میلیارد 12:29
آپ 1,241 26,075 4.491 میلیون 68.582 هزار میلیارد 12:28
رکیش - 9,631 18.844 میلیون 2.952 هزار میلیارد 12:29
فن آوا 396.00 9,512 5.178 میلیون 8.385 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی