شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

کمرجان | سهام - فرابورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,302 2.79
قیمت پایانی: 34,301 2.79

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,500 پایانی 34,301 985.00
بیشترین 35,500 کمترین 33,522
حجم 1.424 میلیون دفعات 1,311
حد قیمت 33,522 - 37,050 ارزش 48.765 میلیارد
حجم مبنا 1.513 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
533 تعداد خریدار -
1.424 میلیون حجم خرید -
418 تعداد فروشنده -
1.424 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
8 27,990 34,400 34,400 11,851 11
1 47,510 34,302 34,450 449 1
1 240 34,260 34,500 2,885 6
1 49,636 34,200 34,600 126 1
1 23,258 34,190 34,679 237 1

EPS

سال مالی 1398/09/30
پیش بینی سود 35,912
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 359
سود نقدی 350
درصد توزیع 97.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.88 % رتبه 445
6 ماهه 97.1 % رتبه 393
9 ماهه 192.27 % رتبه 397
1 ساله 581.19 % رتبه 433
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.401 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 34,704 1.65 893,010 941
1399/01/10 35,286 3.21 2.212 میلیون 2,470
1399/01/9 34,188 3.48 2.255 میلیون 2,166
1399/01/6 33,037 4.52 2.36 میلیون 1,439
1399/01/5 34,600 0.28 81,159 108
1398/12/29 34,698 0.00 117,202 161
1398/12/28 34,698 0.46 117,202 161
1398/12/27 34,858 0.22 29,278 57
1398/12/26 34,935 0.38 83,260 125
1398/12/25 35,067 0.01 2,043 4
1398/12/24 35,070 0.12 33,886 34
1398/12/22 35,112 0.00 201,621 192
1398/12/21 35,112 0.72 201,621 192
1398/12/20 35,368 0.18 49,616 53
1398/12/19 35,433 0.14 39,064 78
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 862.00 31,390 17.394 میلیون 17.405 هزار میلیارد 1399/01/11
کخاک 2,325 50,790 677,469 24.809 هزار میلیارد 1399/01/11
کفپارس 7,685 146,019 2.211 میلیون 14.713 هزار میلیارد 1399/01/11
کسرام 5,950 124,968 490,570 7.498 هزار میلیارد 1399/01/11
کفرا 2,637 55,394 1.564 میلیون 20.001 هزار میلیارد 1399/01/11
کساپا 1,136 23,860 2.204 میلیون 5.466 هزار میلیارد 1399/01/11
کاذر 1,585 33,299 1.551 میلیون 14.908 هزار میلیارد 1399/01/11
کرازی 852.00 17,906 21.309 میلیون 21.086 هزار میلیارد 1399/01/11
کپشیر 1,954 41,041 769,042 5.996 هزار میلیارد 1399/01/11
کگاز 1,964 59,000 5.507 میلیون 26.483 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی