شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه دماوند

تماوند | سهام - فرابورس
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط ( - )
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000 0.00

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000 پایانی 1,000 0.00
بیشترین 1,000 کمترین 1,000
حجم 600 میلیون دفعات 27,314
حد قیمت 970 - 1,030 ارزش 600 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 600 میلیون

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/11/2
حقیقی حقوقی
27,146 تعداد خریدار 168
594.028 میلیون حجم خرید 5.972 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 600 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/11/2
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 % رتبه 949
6 ماهه 0 % رتبه 949
9 ماهه 0 % رتبه 949
1 ساله 0 % رتبه 949
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1398/12/14 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/13 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/12 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/11 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/10 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/07 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/06 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/05 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/04 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/03 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/30 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/29 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/28 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/27 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/26 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فرابورس آخرین : 504.00 10,595 حجم : 1.948 میلیون ارزش بازار : 73.885 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/26
نماد : بورس آخرین : - 81,570 حجم : 6.694 میلیون ارزش بازار : 137.885 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/18
نماد : سپرده آخرین : - 2,700 حجم : 22.5 میلیون ارزش بازار : 4.05 هزار میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : سپرده آخرین : - - حجم : - ارزش بازار : 4.05 هزار میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی