شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

معادن‌منگنزایران‌

کمنگنز | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج کانه فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,098 1.60
قیمت پایانی: 52,392 0.24

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 51,998 پایانی 52,392 128.00
بیشترین 53,700 کمترین 50,100
حجم 1.164 میلیون دفعات 1,405
حد قیمت 49,651 - 54,877 ارزش 60.972 میلیارد
حجم مبنا 989.883 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
570 تعداد خریدار 1
1.129 میلیون حجم خرید 35,010
380 تعداد فروشنده -
1.164 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 5,433 53,100 53,100 10,220 3
1 200 52,771 53,250 19 1
1 40 52,770 53,270 950 1
1 83 52,725 53,290 100 1
1 3,000 52,511 53,298 11 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 21,149
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,435
سود نقدی 1,380
درصد توزیع 96.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.89 % رتبه 301
6 ماهه 90.2 % رتبه 293
9 ماهه 219.39 % رتبه 254
1 ساله 527.52 % رتبه 245
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.578 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 54.98

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 51,963 0.58 701,038 805
1399/01/10 52,264 1.14 1.193 میلیون 1,178
1399/01/9 51,676 2.34 884,576 971
1399/01/6 50,497 0.86 550,398 627
1399/01/5 50,068 4.82 1.612 میلیون 1,039
1398/12/29 52,602 0.00 760,493 574
1398/12/28 52,602 1.72 760,493 574
1398/12/27 51,714 0.40 252,316 394
1398/12/26 51,921 4.65 1.072 میلیون 697
1398/12/25 49,612 4.46 990,468 747
1398/12/24 51,930 4.64 1.505 میلیون 804
1398/12/22 54,458 0.00 1.197 میلیون 1,187
1398/12/21 54,458 1.74 1.197 میلیون 1,187
1398/12/20 53,527 4.86 2.537 میلیون 1,939
1398/12/19 51,046 4.38 8.438 میلیون 1,747
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 2,069 96,646 71,610 2.837 هزار میلیارد 1399/01/11
کاما 1,440 30,259 8.129 میلیون 29.437 هزار میلیارد 1399/01/11
کچاد 164.00 7,370 14.77 میلیون 403.763 هزار میلیارد 1399/01/11
کنور 97.00 16,050 3.33 میلیون 47 هزار میلیارد 1399/01/11
کروی 857.00 18,011 11.14 میلیون 43.4 هزار میلیارد 1399/01/11
کگل 106.00 10,160 14.3 میلیون 485.28 هزار میلیارد 1399/01/11
کبافق 1,476 33,155 7.803 میلیون 40.247 هزار میلیارد 1399/01/11
ومعادن 313.00 6,576 204.779 میلیون 360.803 هزار میلیارد 1399/01/11
کنور - 16,050 4.56 میلیون 16.534 هزار میلیارد 1399/01/11
تکنار 1,158 37,454 819,311 2.26 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی