شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سخنم2 | سهام - فرابورس
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.99
قیمت پایانی: 1 99.99

آخرین معامله

1399/01/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 1 10,653.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 400,000 دفعات 4
حد قیمت 1 - 1 ارزش 400,000
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/18
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 400,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 400,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
50 میلیون

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 1 0.00 400,000 4
1398/12/26 1 0.00 37 میلیون 370
1398/07/8 1 0.00 100,000 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
صغرب 195.00 12,271 4,813 253.978 میلیارد 1398/01/5
سخنم 31.00 10,701 21,330 535.9 میلیارد 1399/01/20
نسیم - 12,900 4,120 381.84 میلیارد 1397/02/23
نارون 361.00 13,741 6,000 144.281 میلیارد 1397/05/27
امین یکم 15.00 10,154 39.395 میلیون 1.015 هزار میلیارد 1399/01/20
آرمانی - 100,000 116,000 60 میلیارد 1396/07/4
ونچر - 100,000 50,000 50 میلیارد 1398/11/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی