شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رادیاتور ایران‌

ختور | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 129,290 0.82
قیمت پایانی: 133,660 2.53

EPS

سال مالی 1398/12/29

378.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
378.00 (0٪)
300 میلیارد
1398/09/09 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
240.00 (0٪)
300 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
231.00 (0٪)
300 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
108.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

391.00

سود واقعی

40.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/02 مجمع
واقعی :
نقدی :
391.00
40.00 (10٪)
300 میلیارد
1398/03/21 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
431.00 (0٪)
300 میلیارد
1398/03/20 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
391.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
236.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/09/01 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
142.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/08/01 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
139.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
76.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

466.00

سود واقعی

350.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
466.00
350.00 (75٪)
300 میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
473.00 (0٪)
300 میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
352.00 (0٪)
100.00
300 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
520.00
229.00 (44٪)
11.00
300 میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
584.00
94.00 (16٪)
300 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
584.00
300 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

74,825

سود واقعی

18,940

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
74,825.00
18,940.00 (25٪)
200 میلیون

سال مالی 1373/12/29

48,281

سود واقعی

1,022

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
48,281.00
1,022.00 (2٪)
200 میلیون

سال مالی 1372/12/29

49,549

سود واقعی

18,383

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
49,549.00
18,383.00 (37٪)
200 میلیون

سال مالی 1398/12/29

378.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
378.00 (0٪)
300 میلیارد
1398/09/09 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
240.00 (0٪)
300 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
231.00 (0٪)
300 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
108.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

391.00

سود واقعی

40.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/02 مجمع
واقعی :
نقدی :
391.00
40.00 (10٪)
300 میلیارد
1398/03/21 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
431.00 (0٪)
300 میلیارد
1398/03/20 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
391.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
236.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/09/01 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
142.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/08/01 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
139.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
76.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

466.00

سود واقعی

350.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
466.00
350.00 (75٪)
300 میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
473.00 (0٪)
300 میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
352.00 (0٪)
100.00
300 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
520.00
229.00 (44٪)
11.00
300 میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
584.00
94.00 (16٪)
300 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
584.00
300 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

74,825

سود واقعی

18,940

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
74,825.00
18,940.00 (25٪)
200 میلیون

سال مالی 1373/12/29

48,281

سود واقعی

1,022

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
48,281.00
1,022.00 (2٪)
200 میلیون

سال مالی 1372/12/29

49,549

سود واقعی

18,383

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
49,549.00
18,383.00 (37٪)
200 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی