شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ امین‌

دامین | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,158 5.00
قیمت پایانی: 20,177 4.91

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3.592 میلیون پایانی 20,177 1,041.00
بیشترین 72.484 میلیارد کمترین 20,158
حجم 3.592 میلیون دفعات 1,108
حد قیمت 20,158 - 22,278 ارزش 72.484 میلیارد
حجم مبنا 2.253 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
555 تعداد خریدار 2
3.437 میلیون حجم خرید 154,923
406 تعداد فروشنده 1
3.492 میلیون حجم فروش 100,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 20,158 2.88 میلیون 106
0 - - 20,160 1,250 1
0 - - 20,180 2,300 2
0 - - 20,690 245 1
0 - - 20,699 960 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 836
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 685
سود نقدی 250
درصد توزیع 36.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 75.38 % رتبه 144
6 ماهه 192.53 % رتبه 166
9 ماهه 304.31 % رتبه 169
1 ساله 515.28 % رتبه 186
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.644 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 38.6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 21,218 2.39 1.078 میلیون 456
1399/03/4 21,737 0.00 10.983 میلیون 3,812
1399/03/3 21,737 2.04 10.983 میلیون 3,812
1399/03/1 22,189 0.00 2.375 میلیون 852
1399/02/31 22,189 4.40 2.375 میلیون 852
1399/02/30 21,253 1.66 893,890 392
1399/02/29 20,906 5.00 5.316 میلیون 367
1399/02/28 19,911 3.26 1.757 میلیون 462
1399/02/27 19,282 3.85 7.244 میلیون 2,857
1399/02/25 18,567 0.00 9.371 میلیون 4,372
1399/02/24 18,567 3.81 9.371 میلیون 4,372
1399/02/23 19,302 4.85 2.799 میلیون 1,297
1399/02/22 20,286 4.13 3.42 میلیون 1,869
1399/02/21 21,159 4.08 8.209 میلیون 4,070
1399/02/20 22,059 3.96 7.961 میلیون 3,575
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی