شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک انصار

وانصار | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 2,088 0.10
قیمت پایانی: 2,086 0.00

گردش وجوه نقد

1398/04/04
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

12.897 هزار میلیارد 9.617 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

620.59 - میلیارد 1.495 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

620.59 - میلیارد 1.495 - هزار میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

874.22 میلیارد 793.38 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

5.067 - هزار میلیارد 1.194 - هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

3.75 - میلیارد 161.9 - میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

862 میلیون 815 میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

4.196 - هزار میلیارد 561.76 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

8.081 هزار میلیارد 7.56 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

8.081 هزار میلیارد 7.56 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

7.754 هزار میلیارد 6.874 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1.205 هزار میلیارد 1.124 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

17.04 هزار میلیارد 15.559 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

16.29 هزار میلیارد 20.36 هزار میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی